vi kÆmper for guld
 

Viborg Katedralskole

Beskrivelse af det/de enkelte uddannelsestilbud

Viborg Katedralskole tilbyder optimale forhold for at du kan passe både din skolegang og din sport. Det står dig frit for at vælge mellem alle skolens studieretninger, men vi har en studieretning med fagene Engelsk A- matematik B og samfundsfag B (talentklasse for alle sportsgrene), som er særlig målrettet eliteidrætselever.  I talentklassen er der morgentræning hver tirsdag og torsdag, ligesom der er særlige forløb omkring eksempelvis kost, mentaltræning, træningslære og sundhed.

Læs mere her:

Følg os

Kontakt

Uddannelseschef
Anders Høgenhaug Johnsen
ah@vibkat.dk
Tlf. 86620655

Luk

Del