vi kÆmper for guld
 

Sådan søger du

TEAM DANMARK STØTTER FORSKNING, DER TAGER AFSÆT I ELITESPORTENS DAGLIGE UDFORDRINGER. DET ER DERFOR ATLETERNES OG TRÆNERNES SPØRGSMÅL, DER ER I FOKUS.

Du kan søge Team Danmark om økonomisk støtte til forsknings-, innovations- og udviklingsprojekter. Formålet med ansøgningen skal være relevant for elitesport og der ses positivt på projekter som kan tilvejebringe viden som kan optimere praksis i et eller flere forbund.   

Der afsættes ca. 1 million. kr. og ansøgningskriterier specificeres til kortvarige projektansøgninger, således udelukkes Ph.d. og Post Doc-ansøgninger.

Indkomne ansøgninger vil ultimo april blive vurdere ud fra timing, relevans og kvalitet via en høringsrunde, med repræsentanter fra Team Danmarks faggrupper og specialforbund. 

Indstilling udfærdiges og sendes til Team Danmarks Forskningsudvalg på baggrund af høringsrunden. Forskningsudvalget beslutter den 9. maj hvilke projektansøgninger, der vil blive tildelt støtte.

Der er ikke nogen fast skabelon for ansøgninger, men der skal være:

  1. en beskrivelse af hvilke spørgsmål projektet tager sigte på at besvare, herunder metodevalg, tidsplan og involverede parter
  2. et estimat over antallet af arbejdstimer, som Team Danmarks eksperter skal bidrage med i projektet
  3. et budget og herunder præcisering af hvilken finansiering der ansøges (f.eks. medfinansiering)
  4. en plan for formidling af projektets resultater til atleter og trænere
  5. udpeget én ansvarlig kontaktperson fra hver af de involverede parter (f.eks. forbund, forskningsinstitution og Team Danmark)

Ansøgningsfristen er mandag d. 17. april 2017 kl. 12:00, til forskning@teamdanmark.dk

 

 

 

Følg os

Kontakt

Team Danmark
Tlf.:  4326 2500
E-mail: post@teamdanmark.dk

Luk

Del