vi kÆmper for guld
 

Etisk kodeks

Etisk kodeks for dansk konkurrenceidræt

Team Danmarks og DIF har i fællesskab udarbejdet et etisk kodeks for dansk konkurrence idræt.

Kodekset træder i kraft 1. januar 2007 - og blev justeret senest i september 2010.

Du kan se det etiske kodeks hér.

Det fremgår af ”Lov om eliteidræt”, at Team Danmark – i samarbejde med DIF, specialforbund, trænere og aktive – skal udarbejde et etisk kodeks.

Team Danmark og DIF bad en gruppe ”etiske sparringspartnere” bestående af professor dr. Jur. Jens Evald (Århus Universitet), rektor Sigmund Loland (Norges Idrætshøjskole) samt lektor Jens B. Christensen (Århus Universitet) udarbejde et udkast til et etisk kodeks for dansk konkurrenceidræt.

Udarbejdelsen skete i tæt samspil med en styregruppe bestående af Gert Nielsen (Team Danmarks bestyrelse), Morten Mølholm Hansen (kommunikationschef DIF), Kurt Trangbæk (formand Eliteidrætsudvalget) samt Susanne Hedegaard Andersen (sportsdirektør Team Danmark). Styregruppen er i slutningen af processen blevet suppleret med repræsentanter for Aktivkomitéen (Marianne Flormann) samt Trænerkomitéen (Sven Brix).

Udkastet til etisk kodeks blev sendt i hørring blandt alle specialforbund, og som et led i hørringsprocessen blev der afholdt en konference i Idrættens Hus den 10. november 2006.

Ekspertpanel

Har du brug for input til en debataften om etik i idrætten, et foredrag eller mere viden om det etiske kodeks, så kontakt Team Danmark, eller én af medlemmerne i ekspertpanellet nedenfor.

Jens Evald, professor dr. jur., Aarhus Universitet.
Tovholder i den gruppe der producerede det etiske kodeks. Formand for Anti Doping Danmark.

Kontakt:
mail: JE@jura.au.dk
tlf.: 8942 1502/2896 8256

Jens B. Christensen, Centerleder på Center for  Idræt, Aarhus  Universitet.
Medlem af gruppen, der udarbejdede det etiske kodeks. Tidligere formand  for Team Danmarks Træner Aktiv Gruppe og tidligere  landstræner i Dansk Atletik Forbund.
 
Kontakt:
mail: jbc@idraet.au.dk
tlf.: 86 28 44 70/40 32 55  71Følg os

Luk

Del