vi kÆmper for guld
 

Supplerende undervisning

Har du stor trænings- og stævneaktivitet, som gør, at du er meget væk fra skolen, kan du komme i en situation, hvor du har behov for supplerende undervisning.

Ungdomsuddannelse
Atleter har som alle andre mødepligt til undervisning i skolen.

Har du stor trænings- og stævneaktivitet, som gør, at du er meget væk fra skolen, kan du komme i en situation, hvor du har behov for supplerende undervisning.

I den forbindelse kan skolen ansøge Team Danmark om finansiering af den supplerende undervisning. Der ydes som udgangspunkt en times supplerende undervisning pr. fraværsdag.

Skolen skal søge på dine vegne.

Supplerende undervisning

I de tilfælde, hvor du i tilstrækkeligt omfang modtager supplerende undervisning, får du ikke fravær, da skolen godskriver det.

Du kan dog kun få supplerende undervisning bevilget af Team Danmark, hvis du opfylder nedenstående kriterier:
  • Du skal have en sportslig godkendelse fra Team Danmark. 
  • Du skal have deltaget i specialforbundsaktiviteter (træningssamlinger, internationale konkurrencer, internationale mesterskaber, testdage mv.) 
  • Der skal foreligge relevant dokumentation (indkaldelsesbrev, udtagelsesbrev mv.) 
Vi yder således ikke støtte til supplerende undervisning i forbindelse med klub- og kraftcenteraktiviteter,  men her kan du eventuelt undersøge, om din klub eller andre yder støtte til supplerende undervisning.

Inden du holder fri til sport, skal du orientere skolen om dit forventede fravær - og det er en god ide at få accept fra skolen. Husk at gå i dialog med skolen i god tid, inden du holder fri.

Videregående uddannelser
For studerende ved videregående uddannelser skal ansøgningen indeholde oplysninger om dit navn, sportsgren/specialforbund, antal timer, du søger om og udgifterne forbundet hermed.

Yderligere skal du vedlægge dokumentation for fraværet, for eksempel i form af breve som dokumenterer udtagelsen til stævner eller træningslejre. Generelt støtter vi atleter efter behov og vil i forhold til hver enkelt ansøgning vurdere, hvor stor en del vi vil være med til at finansiere.

Luk

Del