vi kÆmper for guld
 

Præstationsfremmende midler
28.01.16

Præstationsfremmende midler har en direkte fysiologisk effekt på træning, præstation og restitution. Effekt og relevans bør vurderes individuelt.

Team Danmark vejleder den absolutte internationale elite i brugen af lovlige præstationsfremmende midler (koffein, kreatin, β-alanin og bikarbonat). Før atleterne når dette niveau vil det som udgangspunkt være vigtigere at fokusere på at optimere træning, kost, og restitution, hvorfor særligt ungdomsatleter opfordres til at rette fokus mod disse indsatsområder.
Team Danmark opfordrer atleter, trænere, klub og forbund til at gøre de samme overvejelser inden det besluttes at benytte præstationsfremmende midler, ligesom det er afgørende, at det sker under kompetent vejledning. 
 

Hvornår er det relevant at anvende præstationsfremmende midler?
For en verdensklasseatlet, kan en forbedring på 1 pct. være forskellen på en medalje og en sekundær placering. Det er derfor relevant at identificere, hvilke produkter der kan have en positiv indvirkning på præstationsevnen. Samtidig er det vigtigt at være opmærksom på, at det for nogle atleter kan være relevant at benytte præstationsfremmende midler, selvom om den pågældende atlet stadig kan optimere på træning, kost og restitution. Det kan eksempelvis være relevant at benytte kreatin til at understøtte et styrketræningsforløb, hvor målet blandt andet er at øge muskelmassen.

 
Hvem har effekt af præstationsfremmende midler?
De præstationsfremmende midler har kun effekt på nogle typer af sportspræstationer. Og af grunde som ikke altid kan forklares, responderer nogle atleter ikke, selvom om de bruges rigtigt. Derfor er det vigtigt at have et godt kendskab til, hvorfor og hvordan de enkelte midler virker. 
 

Hvordan sikrer man optimalt udbytte?
For at sikre det optimale udbytte ved brug af præstationsfremmede midler anbefaler Team Danmark, at identifikation, afprøvning og evaluering af et givent præstationsfremmende middel sker i samarbejde mellem atlet, træner, klub/forbund og kompetente eksperter. 
Inden et præstationsfremmende middel anvendes i vigtige konkurrencer bør det altid være afprøvet i træning, og dernæst i konkurrence af mindre betydning. Da atleterne responderer forskelligt og har forskellige arbejdskrav i træning og konkurrence, opnås det optimale udbytte derfor med individuelt tilpassede protokoller. Blandingsprodukter, der indeholder flere præstationsfremmende midler i ét produkt, f.eks. koffein og kreatin, anbefales ikke. Det skyldes, at doserne af de forskellige midler ikke kan justeres og dermed tilpasses den enkelte atlets optimale dosis. Herudover kan optagelses- og udskillelseshastighed i kroppen variere fra produkt til produkt, hvilket gør det svært at sikre en optimal timing af de præstationsfremmende midler i et blandingsprodukt.

Hvilke præstationsfremmende midler har en effekt?
Der er videnskabelig dokumentation for, at elitesportsfolk kan opnå en præstationsfremmende effekt ved indtag af kreatin, koffein, bikarbonat og β-alanin. Størstedelen af de studier, denne anbefaling er baseret på, har undersøgt effekten af ét produkt, men ikke effekten, hvis man indtager flere af disse produkter ”samtidig” – eksempelvis ved samme konkurrence. I de få kombinationsstudier der er gennemført er resultaterne ikke entydige, men generelt synes der ikke at være et stærkt bevis for, at produkterne modvirker hinandens effekt, og der er ikke dokumenteret sundhedsfare ved at kombinere dem. Selv om effekten ved at indtage flere produkter samtidig ikke er undersøgt til fulde, vurderes det ikke realistisk, at man ved at tage 4 produkter, der hver især giver 1% forbedring, opnår en 4% forbedring. Det er derfor vigtigt at udvælge produkt(er) efter størst dokumenteret effekt for en given disciplin, og teste produkterne af, hver for sig og samlet før de eksempelvis benyttes i konkurrencesammenhænge, så eventuelle bivirkninger er kendte og vurderet op i mod effekten af produkterne.
Dokumentationen for en lang række andre produkter med proklameret virkning er mangelfuld, hvorfor Team Danmark pt ikke har udarbejdet guidelines for brug af andre end de fire nævnte produkter. Området er dog i udvikling, og vi både følger og bidrager til udviklingen inden for området, hvorfor listen kan og vil blive suppleret, hvis der opnås tilstrækkelig videnskabelig evidens for effekten af andre lovlige præstationsfremmende midler som Team Danmark kan stå inde for at anbefale.

Læs mere om, hvordan og hvornår det er relevant at bruge kreatin, koffein, bikarbonat og β-alanin, i forbindelse med konkurrence og træning.

 

 

Følg os

Kontakt

Peter Møller Christensen
Sportsfysiolog, Teamdanmark
Tlf: 2712 1998
Mail: pmch@teamdanmark.dk

Thue Kvorning
Fysisk Træner, Team Danmark
Tlf: 5192 2319
Mail: thkv@teamdanmark.dk

Luk

Del