vi kÆmper for guld
 

Faciliteter

Det kræver optimale træningsbetingelser at nå verdenseliten. Team Danmark stiller derfor diverse trænings- samt boligfaciliteter til rådighed i samarbejde med kommuner og specialforbund.

De bedste daglige træningsfaciliteter er at finde i Team Danmarks to elitelandsbyer samt i specialforbundenes elite- og kraftcentre.

Her sikres atleterne træning på højt sportsligt niveau i stærke elitemiljøer med atleten i centrum. 

Team Danmarks udvikling af dansk elitesport har sit udgangspunkt i to elitelandsbyer, som er placeret i Brøndby og Århus.

Elitelandsbyer
I elitelandsbyerne foregår den daglige træning for de bedste atleter i en række sportsgrene. Her er træningsfaciliteterne og Team Danmarks specialister samlet.

Det styrker mulighederne for en sammenhængende hverdag i et stærkt elitemiljø.

Elitelandsbyerne tilbyder madordninger og boliger, og de er centralt placeret i forhold til uddannelses- og jobmuligheder.

I Brøndby træner eliten inden for badminton, håndbold og bordtennis.

I Århus træner eliten inden for, atletik, orienteringsløb, badminton, orienteringsløb, håndbold, sejlsport og sportsdans.

Mad og bolig
Hvis du dyrker elitesport, kan det være en stor forbedring af dine muligheder for sportslig udvikling at bo tæt på det sted, hvor du træner til daglig, og det har Team Danmark taget højde for.

For flere eliteatleter er det en stor fordel, at de ikke har alt for langt til og fra træning. Derfor råder Team Danmark over boliger i Bagsværd og Bellahøj, som eliteatleter har mulighed for at rykke ind i.

Boligerne er placeret i forbindelse med elitelandsbyerne, hvor der er daglig træning, og de er først og fremmest beregnet for unge eliteidrætsfolk med udviklingsmuligheder.

Team Danmark tilbyder desuden også madordning i Brøndby og Århus. Det betyder, at atleterne kan købe et måltid - frokost eller middag - til en rimelig pris og i omgivelser nær træningsfaciliteterne.

  • Brøndby: Brasserie B, Idrættens Hus
  • Aarhus: Uni-caféen, Aarhus Universitet


    Der er nogle få betingelser, du skal opfylde for at komme i betragtning til kollegiebolig og madordning.

Du skal:

  • Være i en Team Danmark-bruttogruppe eller
  • Deltage i en elitecenterbruttogruppe med daglig træning i acceptabel nærhed af kollegiet/lejligheden

Elitecentre
Team Danmark og specialforbundene etablerer i samarbejde med kommunerne elitecentre for de forbund, som har idrætsudøvere på højt internationalt niveau, og for de udøvere, som forventes snarligt at kunne kvalificere sig til dette niveau.

Elitecentrene er det primære arbejdssted for landstrænere og andre elitetrænere, og formålet med centrene er at tilbyde elitesportsfolk trænings- og servicefaciliteter på højt internationalt niveau.

Team Danmark tilbyder blandt andet fysioterapi, massage, læge, fysiske trænere, samt ernærings-, uddannelses- og jobvejledere til elitecentrenes træningsaktiviteter.

Der er desuden mulighed for at etablere idrætskollegier/ungdomsboliger i forbindelse med elitecentrene.

Der findes følgende elitecentre i Danmark:

  • Ballerup Super Arena

Ballerup Super Arena er elitecenter for Danmarks Cykle Union. Her foregår den daglige træning for Danmarks bedste baneryttere.

Ballerup Kommune, Team Danmark og Danmarks Cykle Union driver i fællesskab det nationale elitecenter for dansk cykelsport.

Adresse: Ballerup Super Arena, Ballerup Idrætsby 4, 2750 Ballerup

  • Danmarks Rostadion, Bagsværd Sø

Danmarks Rostadion er elitecenter for Dansk Forening for Rosport og Dansk Kano og Kajak Forbund. Her foregår den daglige træning for Danmarks bedste roere.

Københavns Amt, Lyngby-Taarbæk Kommune og Team Danmark driver i samarbejde med Gladsaxe Kommune I/S Rostadion Bagsværd Sø. Samarbejdet er organiseret i et interessentskab, som hedder I/S Danmarks Rostadion, Bagsværd Sø.

Adresse: Dansk Forening for Rosport, Skovalléen 40, 2880 Bagsværd

  • Bellahøj Svømmestadion, København

Bellahøj Svømmestadion er elitecenter for Dansk Svømmeunion. Her foregår den daglige træning for Danmarks bedste svømmere.

Københavns Kommune, Team Danmark og Dansk Svømmeunion driver i fællesskab det nationale elitecenter for svømmerne.

Adresse: Bellahøj Svømmestadion, Bellahøjvej 1-3, 2700 Brønshøj

  • Skydebaneforeningen Vestereng, Aarhus

Vestereng Skydebaner og Skytternes hus er elitecenter for Dansk Skytteunion. Her foregår den daglige træning for Danmarks bedste pistol- og riffelskytter.

Aarhus Kommune, Team Danmark og Dansk Skytte Union driver i fællesskab det nationale elitecenter for pistol- og riffelskydning.

Adresse: Vestereng Skydebaner, Vesterengvej 26, 8200 Aarhus N

Kraftcentre
Rundt i Danmark ligger flere kraftcentre. Et kraftcenter er en klub, hvor der enten er eller kan etableres et internationalt træningsmiljø for senior-atleter.

Team Danmark anser kraftcentre som hjørnesten i en langsigtet udvikling af dansk eliteidræt.

Formålet med kraftcentrene er at udvikle flere talenter til et internationalt niveau, skabe en rød tråd fra de lokale klubber til forbundets landsholdsarbejde og sikre at atleterne får de bedst mulige betingelser for at udvikle deres talent og nå deres sportslige mål.

Specialforbundene udpeger kraftcentrene i samarbejde med Team Danmark.

Kraftcentrene er forankret lokalt i kommunerne med opbakning fra lokale aktører så som uddannelsesinstitutioner, erhvervsliv og så videre.

Følg os

Video En hverdag der fungerer

 
Hos Team Danmark skaber vi optimale forhold for de unge talenter. De kan træne dagligt i Brøndby - tæt på Team Danmarks eksperter. Vi tilbyder billig bolig og madordning i omgivelser nær træningsfaciliteterne.

Adresser

Elitelandsby Brøndby
Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby

Elitelandsby Aarhus
Atletion
Stadion Allé 70
8000 Aarhus

Kontakt til forbund

Team Danmark tilbyder assistance til specialforbundene, når der skal forhandles med kommuner om aftalegrundlaget for brug af træningsfaciliteter for eliten.

Knud Skadborg
Konsulent i Team Danmark
Telefon: 29 24 65 48
E-mail: knsk@teamdanmark.dk

Hanne Pedersen
Konsulent i Team Danmark
Telefon: 40 58 77 07
E-mail: hape@teamdanmark.dk

Kontakt vedrørende mad og bolig

Anette Marfelt
Sekretær i Team Danmark
Telefon: 26 72 74 56
E-mail: anma@teamdanmark.dk

Luk

Del