vi kÆmper for guld
 

Forsikring
28.04.15

Hvis uheldet er ude, når man dyrker sport i klubben eller for specialforbundet, er der hjælp at hente i de forsikringer, DIF og Team Danmark har tegnet.

Danmarks Idræts-Forbund og Team Danmark har tegnet en række forsikringer, som kan anvendes, hvis uheldet er ude i forbindelse med aktiviteter i klub eller specialforbundsregi.

Der findes forsikringer, som dækker både trænere, ledere og atleter. Og så findes der forsikringer, som alene dækker nogle af grupperne.

Klik på linket ude til højre og læs mere om DIF og Team Danmarks forsikringer.

Det kan være nødvendigt for atleter at tegne yderligere forsikringer, hvis atleterne vil være dækket ind i alle situationer.

DIF og Team Danmarks forsikringer giver eksempelvis ikke erstatning, hvis en atlet kommer til skade under konkurrence og får varige mén.

Forsikringerne dækker heller ikke behov for eksempelvis operationer på privathospital, hvis en operation ikke kan gennemføres tilstrækkelig hurtigt i det offentlige sundhedsvæsen (for eksempel en korsbåndsoperation).

Inden atleten tager stilling til, om der skal tegnes yderligere private forsikringer, er det relevant at forhøre sig i sin klub eller specialforbund, om der er tegnet forsikringer udover de overordnede fællesforsikringer via Danmarks Idræts-Forbund og Team Danmark.

Hvis ikke, kan det eksempelvis være værd at overveje at tegne følgende forsikringer:

 • Heltidsulykkesforsikring
  For atleter, der ikke har indgået en kontrakt med en klub, kan det være relevant at tegne en heltidsulykkesforsikring.
  En heltidsulykkesforsikring vil yde erstatning for varige mén, uanset om skaden opstår under træning eller konkurrence.
  Da der er tale om en heltidsulykkesforsikring, vil den også dække personskader uden for sportsarenaen – for eksempel ved trafikuheld, tandskade med mere.
  Forsikringen kan tegnes for cirka 5000 kroner per år - dog ikke i sportsgrene, der anses for ’farlig sport’.
  Vær opmærksom på, at en ulykke er en pludselig hændelse, der påfører varige mén.
  Forsikringen vil dække i form af et engangsbeløb, hvor beløbets størrelse afhænger af forsikringssummen og méngraden.
  En heltidsulykkesforsikring dækker ikke varige mén som følge af overbelastnings-/slidskader.
 • Hospitalbehandlingsforsikring
  For atleter er det afgørende at komme hurtigt til undersøgelse og behandling i tilfælde af enten sportsskader eller sygdom.
  Vil du være sikker på at kunne komme til hurtigt, så kan du vælge at tegne denne forsikring.
  Den sikrer undersøgelse inden for 10 hverdage, og hvis skaden/sygdommen kan behandles, begynder behandling straks.
  Prisen på denne forsikring er afhængig af alder, så du må kontakte dit forsikringsselskab for at få oplyst pris og betingelser.

Luk

Del