vi kÆmper for guld
 

Team Danmarks forskning

Team Danmark har forskellige målsætninger og strategier med henblik på at støtte og udvikle forskning og faglige udviklingsprojekter om elitesport.

Team Danmark er en vidensinstitution, der bidrager med høj sportsfaglig ekspertise og indgår i innovative processer. Vi lægger vægt på at udvikle viden, inddrage viden og erfaring fra andre og benytte viden i den relevante kontekst.

Team Danmark er i gang med at udvikle en ny strategi inden for forskning, innovation og udvikling for støtteperioden 2017-2020. Det indbefatter bl.a. evaluering af de forskningsprojekter som er afviklet og analyse af hvad der er den optimale samarbejdsmodel mellem team Danmark, specialforbund, forskningsmiljøer, virksomheder og Team Danmark.

Udvalgte sportschefer, Aarhus Universitet, Syddansk Universitet, Odense, Aalborg Universitet, Københavns Universitet, Bispebjerg-Frederiksberg Hospital, Danmarks Tekniske Universitet og IT-Universitetet har fået mulighed for at give input i strategiprocessen.

Midler til forskning

Parallelt med arbejdet med Team Danmarks nye forsknings-, innovations- og udviklingsstrategi for støtteperioden 2017-2020 pågår der i Team Danmark et udviklingsprojekt om etablering af et Nationalt Elitesportscenter (NEC). Arbejdet med Team Danmarks nye forsknings-, innovations- og udviklingsstrategi og arbejdet med etablering af NEC er tæt forbundet.

Team Danmark har på den korte bane valgt at sætte midler af til forsknings-, innovations- og udviklingsprojekter, som kan ansøges efter en klassisk udbudsmodel i foråret 2017.

Team Danmark ønsker samtidigt på den lange bane at prioritere midler og ressourcer til fælles strategiarbejde, som har til formål at udvikle og etablere Team Danmarks forsknings-, innovations-, og udviklingsstrategi på et stærkere grundlag f.eks. i forhold til ressourcetilvejebringelse.

Følg os

Forskningsudvalg

Team Danmarks forskningsudvalg har tre medlemmer:

  • Pia Holmen, direktør i Dansk Svømmeunion og bestyrelsesmedlem i Team Danmark
  • Flemming Knudsen, tidl. formand for GymDanmark og bestyrelsesmedlem i Team Danmark
  • Lone Hansen, direktør for Team Danmark

Lov om Eliteidræt

Team Danmark skal medvirke til at iværksætte rådgivning, forskning og formidling for atleter, elitetrænere, sportschefer og forbund. Det siger 'Lov om eliteidræt' fra 2004.


Forskningsseminar 12. maj 2015

Seminaret er for forskere, trænere og sportschefer - og målet er at dele viden om den nyeste forskning på området.

Se kort præsentation af oplæggene på seminaret

Luk

Del