vi kÆmper for guld
 

Gensidige Forpligtelser

Team Danmarks forventninger til dig

Først og fremmest tillykke med, at du er en af de cirka 1.000 atleter Team Danmark støtter. Du modtager enten støtte, fordi du har højt internationalt niveau eller fordi dit forbund sammen med Team Danmark tror på, at du kan nå et højt internationalt niveau inden for en årrække.

I samarbejde med dit forbund bidrager vi til, at du kan opretholde eller udvikle dig til højeste internationale niveau i din sportsgren. Til gengæld forventer vi, at du vil gøre dit bedste for at blive så god som muligt. Vi forventer også, at du er bevidst om, at du som Team Danmark støttet-atlet er en del af en større organisation: Du er et vigtigt ansigt udadtil for både Team Danmark, dit forbund og din klub. Du vil blive set som en rollemodel, og vi forventer, at du kan se dig selv i følgende udsagn:

  • Jeg er ansvarlig for min egen udvikling og jeg forsøger altid at forbedre mig ved at stille krav og udfordringer til mig selv og mine omgivelser.
  • Jeg er bevidst om, at jeg er “en rollemodel” både på og udenfor idrætsarenaen og agerer som et godt eksempel for andre atleter, for sporten, min klub, mit forbund og Team Danmark.
  • Jeg er loyal overfor min klub, mit forbund og Team Danmark og vil give både ris og ros direkte til de relevante personer og organisationer.
  • Jeg praktiserer min sport med etisk ansvarlighed angående antidoping og betting.

Med støtten følger også nogle forpligtelser, som du skal leve op til:

Eliteaktiviteter

Du deltager i de eliteaktiviteter – såvel træning, tests og konkurrencer – som du bliver udtaget til af dit specialforbund og/eller får stillet til rådighed af Team Danmark.

Samtaler

Du deltager i de møder, du bliver indkaldt til. Møderne kan for eksempel handle om, hvordan vi optimerer dine sportslige og uddannelsesmæssige forhold eller dine sociale og økonomiske vilkår.

Undervisning, testning, træning, behandling og rådgivning
Du deltager i de aktiviteter du bliver tilbudt. Modtager du ekspertbistand i form af sportsmedicinsk behandling, ernæringsvejledning, sportspsykologisk vejledning, fysisk træning eller lignende, skal du følge vejledningen fra Team Danmarks medarbejdere. Vælger du at søge rådgivning, behandling eller lignende i andet regi, skal du informere os om det. Såfremt vi ikke finder det foreneligt med vores indsats, kan vi bede dig vælge, hvilket regi du ønsker at fortsætte i. Formålet er at undgå, at du havner i en situation, hvor du benytter to forskellige og modsatrettede strategier på en gang. Det kommer der sjældent noget godt ud af.

Foredrag, arrangementer og kampagner
Du er parat til at stå til rådighed for foredrag, arrangementer, events og kampagner for Team Danmark eller vores sponsorer. Der vil naturligvis blive taget hensyn til dine sportslige og private forhold og til dit specialforbund og dine private sponsorater. Det gælder både i forhold til omfang og indhold, men også i forhold til din ret til at have egne sponsorer på dit tøj. Du modtager et honorar, når du deltager, og honorarets størrelse er fastsat ud fra opgavens indhold og omfang.

Du har ret til at meddele os, at du ikke ønsker at medvirke i foredrag, arrangementer, events eller kampagner for Team Danmark eller Team Danmarks sponsorer – for eksempel af religiøse eller politiske grunde.

Ekstern kommunikation
 
Du stiller dig til rådighed for artikler, interviews, fotografering, tv/web-tv eller lignende i forbindelse med vores eksterne kommunikation. Og du er parat til at bære Team Danmarks logo på dit tøj, hvis dit forbund og Team Danmark har indgået en sådan aftale.

Forsknings- og udviklingsprojekter
Du er positivt indstillet i forhold til at stille dig til rådighed for forsknings- og udviklingsprojekter, der bliver udført med økonomisk støtte fra Team Danmark. Formålet at skabe ny viden, der kan bidrage til at din og andres fremtidige sportslige udvikling.

Har du spørgsmål eller kommentarer vedrørende dine forpligtelser over for Team Danmark, er du meget velkommen til enten at kontakte den konsulent, som er tilknyttet dit specialforbund eller Team Danmark.

Følg os

Luk

Del