vi kÆmper for guld
 

Præsentationer fra forskningsseminar
26.05.15
Fysisk træning / Karriere og uddannelse / Sportspsykologi / Forskning / Team Danmark

På Team Danmarks forskningsseminar 12. maj 2015 blev den nyeste forskning inden for en række felter præsenteret for landstrænere og sportschefer. Her kan du finde præsentationerne fra oplægsholderne
Ny viden, inspiration og konkrete værktøjer til at overføre forskning til praksis. Der er nok at dykke ned i fra forskningsseminaret, hvor en række forskere fremlagde deres nyeste resultater fra forskning i eliteidræt. Her kan du finde kort præsentation af oplæggene, link til præsentationerne og kontaktdata på forskerne.

  • Sponsorsøgning og –pleje

Med udgangspunkt i bl.a. undersøgelser af TopDanmarks sponsorat af Guldfireren i tiden op til OL i London fokuserer oplægget på følgende perspektiver: hvilke udfordringer står atleter fra tidsskrævende udholdenhedsidrætter så som roning og triatlon overfor, når de skal tiltrække personlige sponsorer? Kan man som atlet finde balancen mellem dedikation til sporten og påkrævet engagement i forbindelse med en sponsoraftale, eller risikerer man at sidstnævnte undergraver førstnævnte? Hvilken rolle har forbundene? Står valget for et forbund med begrænsede økonomiske midler mellem at ansætte en breddekonsulent eller en marketingskonsulent, eller er der andre veje? Og hvordan kan forskningen bidrage her? Der gives bud på hvordan virksomheder kan skabe mening med et sponsorat, når medie-eksponering ikke er det centrale og hvilke risici virksomhederne vurderer som de centrale i forbindelse med sponsoraftalerne.

Oplægget blev suppleret af kommentarer og praksiserfaringer ved sportschef i Dansk Forening for Rosport Lars Christensen.

Find præsentationen her

Kontaktdata: Lektor Ulrik Wagner, Institut for Ledelse og Virksomhedsstrategi, Institut, SDU.

  • Præstationsoptimering via ændrede ernæringsstrategier – Resultater fra forskningsprojekter i orienteringsløb og cykling
Kan ernæringsanbefalingerne udfordres, således at der opnås en forbedret restitution, træningsadaptation og i sidste ende en øget præstationsevne? Det var baggrunden for en række forskningsprojekter som blev udført som et samarbejdsprojekt mellem Team Danmark, Dansk Cykle Union, Dansk Orienterings-Forbund, Arla og Århus Universitet. Projekt 1 havde til formål at afdække effekterne af et øget timet proteinindtag for at fremme restitutionen i forbindelse med træningslejr eller konkurrencer over flere dage i orienteringsløb. Projekt 2 havde til formål at belyse om en ændret strategi, hvor der indtages protein under cykling, ville øge dels den akutte præstation, dels restitutionen og dermed præstationen efter en uges hård træningslejr. Endelig blev der i projekt 3 undersøgt, om næringsindtaget før og efter hvert træningspas påvirker adaptationer til løbetræning over seks uger. Deltagerne i projekterne har været orienteringslandsholdet, U23-landsholdet i landevejscykling samt veltrænede århusianske løbere. I oplægget vil de vigtigste resultater blive fremvist efterfulgt af de praktiske implikationer for atleterne. Yderligere vil projekter i støbeskeen blive skitseret, så du er orienteret om hvilke fremtidige svar, der er på vej i forhold til ernæringsoptimering inden for udholdenhedsidræt.

Oplægget blev suppleret af kommentarer om praksiserfaringer og implementeringsmuligheder af landstræner Morten Bennekou, Dansk Cykle Union.

Find oplægget her.

Kontaktdata: Lektor Mette Hansen, Institut for Folkesundhed, Sektion for Idræt, Aarhus Universitet.

  • Træner- og lederadfærd blandt skandinaviske toptrænere
Formålet med det fælles skandinaviske forskningsprojekt var bl.a. at indsamle demografiske data på toptrænere fra Norge, Sverige og Danmark herunder deres uddannelse, deres egen sportskarriere, indkomst, internationale trænererfaring, deres udøvernes niveau samt deres erfaring med at træne individuelle eliteidrætsudøvere og hold.
Der blev spurgt ind til elitetrænernes foretrukne og faktiske træner- og lederadfærd i forhold til instruktion, feedback, autokratisk eller demokratisk adfærd, social support mv.  
De nationale forskelle, der kunne dokumenteres, kan hænge sammen med trænernes uddannelsesbaggrund, deres erfaring, deres faglige indsigt samt idrætsdisciplinens nationale historik og kultur.  

Med udgangspunkt i projektets resultater, vil der komme et bud på elementer, der kan være med til at fremme og udvikle talentudviklingsmiljøer i Danmark og Skandinavien.

Find præsentationen her.

Kontaktdata: Landstræner i 7- og 10-kamp og lektor Jens Behrend Christensen, Institut for Folkesundhed – Idræt, Aarhus Universitet.

  • Dual career

Et stigende antal eliteatleter vælger at højne deres uddannelsesniveau med en universitetsuddannelse sideløbende med en aktiv sportskarriere på højeste plan. En dual career, som dette betegnes, sætter krav til atletens egne ressourcer samt til det omkringliggende miljø for at opnå succes inden for begge karrierer. Ambitionsniveauet er højt og man ønsker at præstere - både inden for sporten og uddannelsen. Projektet forsøger at give svar på, hvilke erfaringer, strategier og støtte student-athletes anvender i kombinationen mellem elitesport og uddannelse for at opnå succes inden for begge karrierer.

Find præsentationen her.

Kontaktdata: Morten Brammer Olesen, mb@activeinstitute.dk

  • Brug af blood flow restriction (BFR-træning)/ischemi under styrketræning

BFR træning er meget diskuteret og også anvendt blandt eliteidrætsudøvere. BFR har i nogle studier vist sig at være særdeles potent til at booste styrketræningen. Per Aagaard forklarer baggrunden for BFR træning og den mulige anvendelighed diskuteres. ”Det er bare som om, det fylder hele kroppen med ondskab” fortæller vandskihopper Maj Lund Jepsen om sin oplevelse af træningsformen. Maj har i forbindelse med et genoptræningsforløb anvendt træningsformen og vil dele ud af sine erfaringer på workshoppen. 

Find Per Aagaards præsentation her.

Find Maj Lund Jepsens (atlet) og Mads Brink Hansens, fysisk træner i Team Danmark, her.

Kontaktdata: Professor Per Aagaard, Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet

  • Ergogene stoffer/beta-alanin” Beta-alanin i elitesport - hvad ved vi? 

Ud fra egne studier og den øvrige eksisterende forskning inden for beta-alanin/carnosin vil Signe Bech gennemgå hvad vi ved om kosttilskuddet beta-alanin og besvare følgende spørgsmål: Er det sikkert at benytte? Hvordan virker det? I hvilke sportsgrene kunne det være relevant? Hvor stor er effekten? Hvor stor er effekten når man kombinere beta-alanin med kreatin eller bikarbonat? Hvilke spørgsmål omkring brugen af beta-alanin inden for elitesport mangler forskerne svar på?

Kontaktdata: Signe Refsgaard Bech, ph.d.-stipendiat (OBS: Signe Bech offentliggører ikke sine resultater før hun har forsvaret sin Ph.D.-grad, afrapportering sker i sommeren 2015.)

Peter Møller Christensen, Ph.d og sportsfysiolog i Team Danmark og Thue Kvorning, Ph.d, sportsfysiolog og fysisk træner i Team Danmark.

  • Transitioner i elitekarrieren 

Vejen til international sportslig succes er brolagt med svære transitioner. I denne workshop vil Janne Mortensen berøre hvilke forskelle der kan være på unge talenters og eliteatleters forestillinger om vejen til international sportslig succes. Interne og eksterne faktorer som påvirker atleternes sportslige og menneskelige udvikling vil blive drøftet med udgangspunkt i landstræner Kasper Degn Gejls praksiserfaringer fra etableringen af ”Team Tri SDU”, hvor triatleter træner, studerer og konkurrerer ud fra en base på campus ved Syddansk Universitet.

Find præsentationen her.  

Kontaktdata Janne Mortensen
Kontaktdata Kasper Gejl
  • Status på højdetræning

Siden 90’erne har eliteatleter i stigende grad forsøgt at optimere præstationsevnen ved at bo og træne i højt beliggende områder eller bo i højden og træne ved hav-niveau. Der er udført en lang række videnskabelige studier af højdetræning og effekten på præstationsevnen er tvivlsom – men er en tvivlsom effekt nok for eliteatleten? Desuden er træning i omgivelser med lavt iltindhold, som f.eks. i ilttelte, blevet populært hos nogle atleter – men kan dét så betale sig? Der findes mindst én situation, hvor man som eliteatlet bør træne i højden. Hør hvilken situation der er tale om.

Find præsentationen her.  

Kontaktdata Nikolai Baastrup Nordsborg, lektor ved Institut for Idræt, KU

Tilmeld nyhedsbrev Her kan du tilmelde dig Team Danmarks mailingliste

Følg os

Kontakt

Lone Hansen
Direktør, Team Danmark
Tlf.6038 2527
Mail: loha@teamdanmark.dk

Majbrit Ølgaard
Konsulent Sportsteam og Sportsfysiologi
Tlf: 61 68 11 06
Mail: moni@teamdanmark.dk

Luk

Del