vi kÆmper for guld
 

Elitekommuner fortsætter samarbejdet med Team Danmark
30.11.17
Elitekommuner

Team Danmark har forlænget samarbejdet med alle fem Elitekommuner, hvis aftaler udløb i 2017. Dermed er der forsat 22 Elitekommuner, som i samarbejde med Team Danmark er med til at sikre en rød tråd i talentarbejdet fra klubber, specialforbund til national eliteidræt.

Team Danmark har indgået nye samarbejdsaftaler med Elitekommunerne Silkeborg, Vejle, Viborg, Helsingør og Gentofte, så de nu løber frem til udgangen af 2021. Dermed forsætter partnerskabet med kommunerne om forsat at give de unge talenter mulighed for at udvikle sig sportsligt og uddannelsesmæssigt, og det glæder naturligvis Team Danmarks direktør, Lone Hansen.

”Elitekommunerne er med til at sikre en fødekæde af talenter til dansk eliteidræt og leverer derfor et vigtigt arbejde. Det er afgørende for talenternes muligheder, at de understøttes af en struktur og systematik, hvor der er koordination mellem Team Danmark, specialforbund og lokale aktører som f.eks. klubber, trænere og uddannelsesinstitutioner. Det er med til at sikre en helhedstankegang i talentarbejdet, så hverdagen med træning og uddannelse hænger sammen for talenterne. Det giver talenterne mulighed for at udvikle sig bedst muligt, og her spiller Elitekommunerne en afgørende rolle,” siger Lone Hansen.

En af styrkerne i dansk eliteidræt er, at vi er i stand til at udvikle meget stærke miljøer, hvor kvaliteten i den daglige træning er i verdensklasse. Gode eksempler er træningsmiljøerne f.eks. badminton, roning, sejlsport osv., hvor Danmark i årtier leverer verdensklassepræstationer på trods af, at talentmassen og økonomien er langt mindre end de lande, vi konkurrerer med.

”Kvaliteten i træningen er afgørende for den sportslige udvikling. Derfor er en af ambitionerne i vores samarbejde med Elitekommunerne at udvikle lokale talentmiljøer i verdensklasse. Dansk eliteidræt er kendetegnet ved en stærkt struktur og evne til at skabe stærke lokale talentmiljøer, hvor flere af vores konkurrenter til har større økonomiske muskler. Derfor skal vi arbejde klogere end vores konkurrenter. Det kræver at vi hele tiden arbejder med en innovativ tilgang til talentarbejdet, hvor vi sammen med kommunerne fokuserer på at udvikle kvaliteten. Det kræver bl.a. optimering af trænerkompetencer, faciliteter og den bedste og nyeste viden om talentarbejde,” siger Lone Hansen.

Model kan inspirere andre talentmiljøer

Der har gennem den seneste tid været stor interesse for samarbejdet mellem Elitekommunerne og Team Danmark fra andre kulturområder. Bl.a. har kulturminister Mette Bock været på besøg i Helsingør Kommune for at høre mere om modellen og opleve et stærkt talentmiljø i praksis.

”Samarbejdet med Elitekommunerne er med til at løfte kvaliteten af talentarbejdet i Danmark. Når Danmark har succes i eliteidræt, er en af forklaringerne, at flere aktører bidrager til udviklingen gennem klart definerede roller. Det er samarbejdet med Elitekommunerne, specialforbund, klubber og Team Danmark som har skabt en unik rød tråd i talentarbejdet hele vejen fra lokale klubmiljøer til statsligt niveau gennem Team Danmark, et godt eksempel på. Det er samtidig en struktur som andre, der arbejder med talentudvikling er meget velkomne til lade sig inspirere af,” siger Lone Hansen.

Tilmeld nyhedsbrev Her kan du tilmelde dig Team Danmarks mailingliste

Følg os

Fakta

Team Danmark samarbejder med 22 Elitekommuner om udviklingen af lokale talentmiljøer, der tager hensyn til atleternes sportslige udvikling og uddannelse. Elitekommunerne arbejder tæt sammen med idrætsskoler, de lokale ungdomsuddannelser, specialforbund og de videregående uddannelser.

Specialforbundene har godkendt de prioriterede idrætsgrene i de enkelte Elitekommuner, og de prioriterede klubber i kommunerne er en del af specialforbundenes samlede talentudviklingsstrategi.

Læs mere her.

Luk

Del