Team Danmark og dig | Team Danmark

Team Danmark

og dig

Her finder du praktiske oplysninger til dig, der er indplaceret som atlet i Team Danmarks bruttogruppe.

Hvem hjælper vi - og hvordan?

Team Danmark hjælper og vejleder atleter, trænere og sportschefer inden for en række områder. Team Danmarks støttekoncept beskriver, hvem der kan modtage støtte og hvilke støttemuligheder, Team Danmark stiller til rådighed.

Herunder kan du læse om, hvad det konkret betyder for dig som atlet.

Ekspertsupport

Team Danmark yder ekspertsupport inden for fysisk træning, sportsernæring, sportspsykologi, sportsmedicin, test og analyse.

De højest prioriterede atleter i henholdsvis Verdensklasseforbund og Eliteforbund har fortrinsret til ekspertsupport.

Supporten iværksættes efter en konkret vurdering på baggrund af oplæg fra sportschef/landstræner. Du skal derfor først og fremmest tale med din sportschef og din landstræner om, hvilke behov for ekspertsupport, du har, og hvilke muligheder der er inden for dit forbunds samarbejdsaftale med Team Danmark.

Karriere og uddannelse

Der findes en række muligheder for at få et fleksibelt uddannelses- eller karriereforløb på både ungdomsuddannelser og videregående uddannelser. Team Danmark kan hjælpe med vejledning, supplerende undervisning, mentorforløb, uddannelsesstøtte (SU), anbefalinger, dokumentationer, fleksible jobs, mentorforløb og meget mere.

Vi samarbejder desuden med over 50 uddannelsesinstitutioner på alle uddannelsesniveauer, som tilbyder fleksible forløb for eliteatleter.

Læs om mulighederne for at kombinere uddannelse og elitesport her.

eller kontakt én af Team Danmarks uddannelses- og karrierekonsulenter, Christina Teller og Magnus Wonsyld.

Team Danmark har indgået et partnerskab med Fitness World, der giver dig mulighed for at få adgang til Fitness Worlds 170 centre rundt om i Danmark.

Styrketræningsfaciliteter

Du kan som Team Danmark-støttet atlet benytte Team Danmarks styrketræningsfaciliteter henholdsvis i Idrættens Hus i Brøndby og Sportens Hus i Aarhus. Du får adgang via det kort, du har modtaget på mail.

Derudover har Team Danmark et partnerskab med Fitness World, der betyder, at du via dit forbund kan søge om medlemskort og få adgang til at træne i Fitness Worlds mere end 170 centre over hele Danmark. Denne ordning er forbeholdt atleter, der ikke kan træne i Brøndby eller Aarhus, og som af Team Danmark og forbundet skønnes at have et behov.

Tager du imod medlemskort til Fitness World, accepterer du samtidig nogle vilkår. Læs om aftalen og vilkårene her.

Hvis du allerede har et Team Danmark-medlemskort til Fitness World, men ikke ønsker at fortsætte under ovennævnte vilkår, skal du afmelde dit kort ved at kontakte sekretær Anette Marfelt på anma@teamdanmark.dk. Kortet skal være afmeldt senest 14 dage efter, at du har modtaget intromailen 'Team Danmark og dig 2020', ellers vil du indgå i samarbejdet med Fitness World for 2020.

Fitness World glæder sig til at byde dig velkommen i deres centre.

Forsikring

Hvis du kommer til skade i forbindelse med aktiviteter under Team Danmark, er du omfattet af vores ulykkesforsikring. I den situation skal du altid kontakte din sportschef.

Underret Team Danmark

Det er vigtigt, at du indberetter det til Team Danmark, hvis du oplever uacceptable forhold eller føler dig krænket i dit idrætsmiljø. Jo før jo bedre.

Gensidige forpligtelser

I samarbejde med dit forbund hjælper Team Danmark dig med at udvikle dig til højeste internationale niveau i din sportsgren. Til gengæld forventer vi, at du vil gøre dit bedste for at blive så god som muligt.

Som Team Danmark-støttet atlet er et ansigt udadtil for både Team Danmark, dit forbund og din klub. Derfor forventer vi også, at du deltager i de aktiviteter, som du bliver udtaget til af dit specialforbund og/eller får stillet til rådighed af Team Danmark.

Modtager du ekspertbistand i form af sportsmedicinsk behandling, ernæringsvejledning, sportspsykologisk vejledning, fysisk træning eller lignende, skal du følge vejledningen fra Team Danmarks medarbejdere. Vælger du at søge rådgivning, behandling eller lignende i andet regi, skal du informere os om det. Såfremt vi ikke finder det foreneligt med vores indsats, kan vi bede dig vælge, hvilket regi du ønsker at fortsætte i.

BESTSELLER PHOTO SHOOT

BESTSELLER PHOTO SHOOT

BESTSELLER er tøjsponsor til OL i Tokyo i 2020

Foredrag, arrangementer og kampagner

Som Team Danmark-støttet atlet har du pligt til at stå til rådighed for foredrag, arrangementer, events og kampagner for Team Danmark og/eller vores partnere. Der vil naturligvis blive taget hensyn til dine sportslige og private forhold, samt til dit specialforbunds og dine private sponsorater. Du modtager et honorar, når du deltager, og honorarets størrelse er fastsat ud fra opgavens indhold og omfang.

Ekstern kommunikation

Du har ligeledes en forpligtigelse til at stå til rådighed for interviews, fotografering, tv/web-tv eller lignende i forbindelse med vores eksterne kommunikation. Og du er parat til at bære Team Danmarks logo på dit tøj, hvis dit forbund og Team Danmark har indgået en sådan aftale.

Forskning

Team Danmark støtter forskning og arbejder innovativt med at udvikle dansk eliteidræt for at give danske trænere og atleter afgørende konkurrencefordele.

Vi forventer, at du er positivt indstillet i forhold til at stille dig til rådighed for forsknings- og udviklingsprojekter, der bliver udført med økonomisk støtte fra Team Danmark. Formålet at skabe ny viden, der kan bidrage til at din og andres fremtidige sportslige udvikling.

Yderligere

oplysninger

Links

 • Etisk kodeks

  Etisk kodeks for dansk konkurrenceidræt

 • Antidoping

  Doping hører ikke hjemme blandt atleter og er ikke foreneligt med idrættens etik og idealet om en fair og ligeværdig konkurrence.

 • Sport og spillekultur

  Tydelige rammer for spillekulturen er vigtige for at sikre et sundt og fokuseret elitesportsmiljø.

 • Medarbejdere i Team Danmark

  Oversigt over alle medarbejdere i Team Danmark inkl. titel og kontaktoplysninger.

 • Team Danmarks mentorprogram

  Team Danmarks mentorprogram giver mulighed for, at du som atlet kan få en mentor, som du kan sparre med omkring din uddannelse og dine kompetencer, der kan være relevante i et arbejdsliv under eller efter din sportslige karriere.

 • Job og sport

  Mange virksomheder er klar til at være fleksible, når de har en eliteatlet ansat. Læs mere om eliteidræt og erhvervskarriere her, hvor du også kan se aktuelle jobtilbud i Team Danmarks jobbørs.

TEAM DANMARK