Forskning | Team Danmark

Vi støtter forskning og implementering af ny viden for at løfte vidensniveauet i dansk eliteidræt og skabe forbedret konkurrenceevne hos atleter og trænere.

Team Danmark er en vidensinstitution, der arbejder innovativt med at udvikle dansk eliteidræt. At fastholde et sportsligt højt internationalt niveau kræver bl.a. udvikling af ny viden, som kan give danske trænere og atleter afgørende konkurrencefordele.

Vi samarbejder med forsknings- og vidensmiljøer for at bringe relevant viden i spil i kampen om medaljer.

Vi samarbejder desuden med relevante virksomheder, som kan være partnere i innovations- og udviklingsprojekter.

Se liste over aktuelle Team Danmark-støttede forskningsprojekter.

default-thumbnail

Forsker skal hjælpe kvindelige eliteatleter

Thomas P. Gunnarsson har modtaget penge fra Team Danmark til et forskningsprojekt, der skal undersøge effekten af menstruationscyklus på præstationsevnen hos kvindelige eliteatleter. Hør mere om projektet i videoen.

Team Danmarks forskningsstrategi

Team Danmarks forskningsstrategi

Team Danmarks forskningsstrategi

Team Danmarks forsknings- innovations- og udviklingsstrategi skal sikre bedre rammer for og udnyttelse af forskning, viden, innovation og kompetencer inden for eliteidræt. Læs Team Danmarks forskningsstrategi 2017-2020 her

Team Danmark har udarbejdet en forsknings- innovations- og udviklingsstrategi, der skal sikre bedre rammer for og udnyttelse af forskning, viden, innovation og kompetencer inden for eliteidræt. Strategien skal samtidig sikre vidensdeling og synergi mellem landstrænere, atleter, forskere, innovatører og øvrige sportslige eksperter.

Det skal løfte vidensniveauet i dansk eliteidræt og skabe forbedret konkurrenceevne hos danske atleter og trænere.

Team Danmark støtter forskning

Team Danmark støtter forsknings-, innovations- og udviklingsprojekter, der tager afsæt i eliteidrættens daglige udfordringer og har atleternes og trænernes spørgsmål i fokus.

Der kan ansøges om støtte til projekter, der er relevante for elitesport og kan tilvejebringe viden, som kan optimere praksis i et eller flere forbund.

Læs om procedure og kriterier for ansøgning om forskningsstøtte fra Team Danmark.

Kontakter og

relateret info

Kontakt

Links

  • Team Danmarks forskningsstrategi

  • Ansøgning om forskningsstøtte

    Procedurer og kriterier for ansøgning om forskningsstøtte fra Team Danmark.

  • Aktuelle forskningsprojekter

    Oversigt over aktuelle Team Danmark-støttede forskningsprojekter.

TEAM DANMARK