vi kÆmper for guld
 

Historie

Den første lov om eliteidrættens fremme blev vedtaget i Folketinget med virkning fra den 1. januar 1985, og den har frem til den 1. juni 2004 udgjort fundamentet for Team Danmarks arbejde.

Den uklarhed, der dengang midt i 80’erne var om samfundets holdning til eliteidrætten, blev elimineret med eliteloven, og det var startskuddet til et ønske om, at danske idrætsudøvere fremover skulle gøre sig gældende i international idræt. Loven understregede, at den idrætsmæssige satsning skulle ske på en social og samfundsmæssig forsvarlig måde, og definerede 7 opgaver, Team Danmark skulle varetage.

Finansieringen af Team Danmark skulle ske i et samspil mellem staten, idrætten og erhvervslivet. Den konstellation har vist sig at være levedygtig og har i høj grad været medvirkende til, at danske eliteidrætsudøvere har stået distancen i den skærpede internationale konkurrence.

Pr. 1. juni 2004 trådte en ny elitelov i kraft. Loven blev vedtaget med stort flertal i Folketinget, og styrkede som en nyskabelse båndet mellem Kulturministeriet og Team Danmark. Samtidig bød loven på nogle ændringer i de organisatoriske forhold omkring Team Danmark. Repræsentantskabet blev nedlagt og antallet af bestyrelsesmedlemmer øget fra 7 til nu 8. Den nye lov beskriver nu 12 opgaver.

Det styrkede bånd mellem Kulturministeriet og Team Danmark indebærer en resultatkontrakt, som fastlægger den overordnede strategi for Team Danmark i en 4-årig periode. Kontrakten vil indeholde alle de områder, som skal indgå i den overordnede planlægning og i den prioritering og samordning, som er så nødvendig for, at Danmark fortsat kan gøre sig sportsligt gældende på højeste internationale niveau.

Følg os

Luk

Del