Team Danmarks støttekoncept | Team Danmark

Team Danmarks støttekoncept er den konkrete operationalisering af de forpligtelser og opgaver, som er beskrevet i Lov om eliteidræt fra 2004.

Støttekonceptet beskriver, hvem der kan modtage støtte og hvilke støttemuligheder, Team Danmark stiller til rådighed for landets bedste atleter.

Team Danmark vil i perioden 2017-2020 arbejde strategisk med tre udvalgte områder, der alle rummer særlige potentialer for Danmark i den internationale kontekst:

 • Innovation
 • Ressourcer
 • Samspil

Tendenser i international eliteidræt

Stadig flere lande har fået øjnene op for eliteidrættens værdi for samfundet. Derfor bliver der i stigende grad investeret i eliteidræt over det meste af verden.

Den skærpede konkurrencesituation blandt vores internationale konkurrenter er en præmis, der er med til at definere Team Danmarks udviklingsområder og arbejdsfelter. Specialforbund og de danske atleter skal præstere i en international kontekst, og derfor skal Team Danmark hele tiden udvikle indsatsen i en international sammenhæng.

 • Den seneste internationale komparative analyse af elitesportssystemer – SPLISS-undersøgelsen - peger blandt andet på, at:
 • Staternes investeringer i elitesport er generelt stigende.
 • Danmark er sammen med Portugal og Spanien de eneste lande i undersøgelsen, der i dag har færre penge til elitearbejdet end i 2001. Alle andre lande har skruet op for investeringerne i eliteidrætten.
 • Den statslige finansiering af eliteidrætten i Danmark ligger væsentligt under gennemsnittet for de 15 nationer i undersøgelsen.
 • Danmarks indsats inden for ”Forskning og Innovation”, ”Trænerudvikling og -rekruttering” og ”Træningsfaciliteter” ligger under gennemsnittet.
 • Danmark ligger over gennemsnittet på ”Struktur og Organisation” inden for eliteidrætten, og Danmark har den højeste score inden for ”Idrætsdeltagelse”.

De internationale tendenser danner sammen med lovgrundlaget og de strategiske afsæt de primære udgangspunkter for Team Danmarks målsætning, indsatsområder og prioriteringer i perioden.

Sådan støtter vi

Team Danmarks støttekoncept 2017-2020

Team Danmarks støttekoncept 2017-2020

Beskriver, hvem der kan modtage støtte og hvilke muligheder, Team Danmark stiller til rådighed for landets bedste atleter.

Læs Støttekoncept 2017-2020 her.

Støttekoncept 2017 – 2020 indeholder to kategorier for specialforbund og tre for atleter. Forudsætningen for at indgå i én af de to kategorier er, at forbundet er støtteberettiget.

Team Danmarks ekspertsupport er forbeholdt Verdensklasseforbund og Eliteforbund. De højest prioriterede atleter i de enkelte specialforbund har fortrinsret til ekspertsupport.

Supportindsatsen iværksættes på baggrund af oplæg fra sportschef/landstræner, og tildeles inden for aftalte rammer efter en konkret vurdering.

Støttekategorier - forbund

Verdensklasseforbund

Det overordnede mål med samarbejdet er at styrke specialforbundets elitearbejde og medvirke til, at der kontinuerligt skabes resultater på højeste internationale niveau. Kategorien omfatter såvel olympiske som ikke-olympiske specialforbund, hvor der er etableret et elitearbejde på højt internationalt niveau, og hvor der kontinuerligt forventes internationale topresultater og medaljer ved VM/OL i løbet af perioden 2017-2020. For holdidrætsgrene gælder det, at de deltager på højeste internationale niveau ved VM/OL i perioden 2017 - 2020.

I de individuelle sportsgrene er der opnået top 8 resultater og medaljer ved VM/OL i løbet af perioden 2013–2016.

I de individuelle sportsgrene er der flere atleter med potentiale til topresultater i støtteperioden 2017 - 2020, og det realistiske resultatperspektiv er medaljer ved VM/OL.

For holdidrætsgrene er det gældende, at de i perioden 2013–2016 har deltaget på højeste internationale niveau ved VM/OL.

For holdidrætsgrenene er der i perioden 2017–2020 et realistisk potentiale til at opnå top 8 resultater ved VM/OL.

Der er en professionel driftsorganisation, en sammenhængende talentudviklingsstrategi og specialforbundet udvikler til stadighed talenter til højeste internationale seniorniveau.

Specialforbundet har strategier for innovation og udvikling af ny viden.

Samarbejdet med Team Danmark er forankret i en 4-årig samarbejdsaftale på baggrund af en Masterplan med et tilhørende rammebudget.

Støtten til Verdensklasseforbund er differentieret, og den bevilges på baggrund af kvalitet, behov og prioritering. Støtten bygger oven på specialforbundenes elitearbejde med henblik på at skabe internationale topresultater gennem et integreret samarbejde mellem specialforbund og Team Danmark.

Eliteforbund

Det overordnede mål med samarbejdet er at styrke resultatpotentialet i specialforbund med én eller få atleter. Det kan herudover indebære et samarbejde om at skabe udvikling på centrale områder i specialforbundets elitearbejde, der fører frem til et højere internationalt niveau og et bedre resultatperspektiv. Omfatter såvel olympiske som ikke-olympiske specialforbund, der har én eller få atleter på internationalt niveau, der har opnået topresultater ved internationale mesterskaber, og som har potentiale til at opnå topresultater ved EM, VM/OL i en toårig støtteperiode. Omfatter desuden holdidrætsgrene, der deltager ved eller har potentiale til at deltage på højeste internationale niveau ved VM og OL inden for den toårige støtteperiode.

For Eliteforbundene gælder:

 • I de individuelle sportsgrene er der opnået top 8 resultater ved VM/OL og/eller medaljer ved EM i løbet af perioden 2013–2016.
 • I de individuelle sportsgrene er der enkelte atleter med potentiale til topresultater i støtteperioden, og det realistiske resultatperspektiv er medaljer ved EM eller top 8 resultater ved VM og OL.
 • For holdidrætsgrene er det gældende, at de i perioden 2013–2016 har deltaget på højeste internationale niveau ved VM/OL eller har et realistisk potentiale til at deltage ved VM/OL i støtteperioden.
 • Der er potentiale og vilje til eliteudvikling i form af økonomiske og menneskelige ressourcer.
 • Samarbejdet med Team Danmark er forankret i en toårig samarbejdsaftale på baggrund af en Masterplan med et tilhørende rammebudget.

Støtten til Eliteforbund er differentieret, og den bevilges på baggrund af kvalitet, behov og prioriteringer.

Generelt for begge støttekategorier

I enkelte idrætsgrene kan andet end resultater ved VM/OL være tilstrækkeligt til at indfri resultat- kravet. EM-medaljer eller EM-deltagelse (hold- idrætsgrene) kan således være tilstrækkeligt, hvor der er europæisk dominans på den internationale scene, mens det kan være utilstrækkeligt i idræts- grene, hvor det europæiske niveau ligger under niveauet på verdensplan.

Støttekategorier - atleter

Verdensklasseatleter

Verdensklasseatleter er som udgangspunkt af atleter eller hold, der har opnået top 8 placeringer eller medaljer ved seneste senior-VM eller OL. Verdensklasseatleter har direkte adgang til Team Danmarks ekspertsupport og øvrige servicetilbud (dual career, bolig- og spiseordninger, fysiske træningsfaciliteter m.v.).

Eliteatleter

Eliteatleter er atleter eller hold, der har resultatperspektiv til at opnå top 8 placeringer ved VM/OL og medaljer ved EM. Eliteatleter har adgang til Team Danmarks ekspertsupport og øvrige servicetilbud (dual career, bolig- og spiseordninger, fysiske træningsfaciliteter m.v.) Desuden består denne atletkategori af udvalgte talenter, der har et særligt potentiale og udviklingsperspektiv i forhold til at opnå internationale seniorresultater på højeste niveau.

Bruttogruppeatleter

Bruttogruppeateter kan være både ungdoms- og senioratleter. Denne atletkategori har som udgangspunkt ikke adgang til Team Danmarks ekspertsupport, men kan benytte Team Danmarks øvrige servicetilbud (dual career, bolig- og spiseordninger, fysiske træningsfaciliteter m.v.).

Kontakt

og ressourcer

Kontakt

Links

 • Støttekoncept 2017-2020

  Team Danmarks støttekoncept for perioden 2017-2020.

 • Lov om eliteidræt

  Lov om eliteidræt beskriver Team Danmarks forpligtelser og opgaver.

 • Forbund og atleter

  Oversigt over Team Danmark-støttede forbund og atleter

TEAM DANMARK