Team Danmark og DIF har i samarbejde udarbejdet et etisk kodeks. Dette gælder for dansk konkurrenceidræt, herunder eliteidrætten.

Etisk kodeks

I henhold til Lov om Eliteidræt har Team Danmark og Danmarks Idrætsforbund i samarbejde udarbejdet et etisk kodeks for eliteidrætten. 

Kodekset forudsætter de nationale og internationale regler og love, som gælder for idrætten, og bygger på konkurrenceidrættens værdier for individ og samfund.

Læs Etisk kodeks for dansk konkurrenceidræt her.

TEAM DANMARK