Underret Team Danmark | Team Danmark

Underret Team Danmark

Hvis du oplever uacceptable forhold eller føler dig krænket i dit idrætsmiljø, er det vigtigt, at du indberetter det til Team Danmark.

Det kan nogle gange være svært at gå til sin træner eller sportschef, hvis man oplever krænkende adfærd i sit idrætsmiljø. Derfor kan du som indplaceret Team Danmark-atlet kontakte os, hvis du oplever grænseoverskridende adfærd, mobning eller andre uacceptable forhold.

Du kan både henvende dig skriftligt og mundtligt, og hvis du ønsker det, kan vi behandle din henvendelse anonymt. 

Kontaktpersoner fordelt på forbund

 

Lars Balle Christensen: M: 2514-5640, lbch@teamdanmark.dk

Sportsmanager for: Badminton, cykling, håndbold, motorsport, svømning.

 

Gregers Lehrmann Bruun: M: 2426-2408, glbr@teamdanmark.dk

Sportsmanager for: Golf, automobil, skydning, sejl, triatlon, atletik, ridning, sportsdans.

 

Jakob Ovesen: M: 28578581, jaov@teamdanmark.dk

Sportsmanager for: Brydning, karate, orienteringsløb, bordtennis, bueskydning, kajak, roning, tennis.

 

Magnus Wonsyld: M: 3010-4268, mawo@teamdanmark.dk

Sportsmanager for: Ishockey, skøjteløb, parasport, bowling.

 

Per Boldt Jørgensen: M: 4026-2534, pbjo@teamdanmark.dk

Chef for Eliteudvikling og sportsmanager for: Fodbold.

 

For at kunne handle på forhold, der opleves som uacceptable, er det vigtigt, at de adresseres. Jo før jo bedre.

Kontakter

i Team Danmark

Sportsmanagere

Links

  • Medarbejdere

    Ønsker du at kontakte en anden Team Danmark medarbejder, kan kontaktoplysninger findes her.

  • Team Danmark og dig

    Her finder du praktiske oplysninger til dig, der er indplaceret i Team Danmarks bruttogruppe.

TEAM DANMARK