Team Danmarks bestyrelse | Team Danmark

Bestyrelsen er Team Danmarks øverste myndighed og forestår den daglige ledelse af Team Danmark gennem direktionen.

Bestyrelsen består af otte medlemmer, hvoraf de fire udpeges af Kulturministeren, herunder formanden. De sidste fire medlemmer udpeges af Danmarks Idrætsforbund.

Medlemmer af bestyrelsen

 • Frank Jensen, overborgmester i Københavns Kommune (formand)
 • Pia Holmen, direktør i Dansk Svømmeunion (næstformand) (har p.t. orlov)
 • Flemming Knudsen, medlem af DIF’s bestyrelse
 • Susanne Ward, tidligere elitesejler og medlem af Aktivkomiteen
 • Poul Sand, erhvervsmand samt bestyrelsesmedlem og -formand
 • Lykke Friis, korrespondent for Berlingske
 • Kenneth Kruse Larsen, studielektor ved Aalborg Universitet
 • Anne Engdal Stig Christensen, indholdsdirektør for TV2

 

Kontakter og

relateret info

Kontakt

Bestyrelsesmøder

 • Materiale og referater

  Download materiale til bestyrelsesmøder samt referater.

 • Lov om eliteidræt

  Det lovmæssige grundlag for Team Danmarks virke

 • Vedtægter

  Team Danmarks vedtægter

 • Værdigrundlag

  Mission og grundlæggende værdier for Team Danmarks arbejde.

TEAM DANMARK