Værdigrundlag | Team Danmark

For at skabe de bedst mulige vilkår for dansk eliteidræt og for de enkelte atleter er team danmarks virksomhed baseret på fire grundlæggende værdier.

Mission

Team Danmarks mission er fastsat i Lov nr. 288 af 26. april 2004 om eliteidræt. Team Danmark har ifølge Lov om eliteidræt til formål at udvikle dansk eliteidræt på en socialt og samfundsmæssigt forsvarlig måde.

I samarbejde med relevante samarbejdspartnere skal Team Danmark iværksætte, koordinere og effektivisere fælles foranstaltninger for dansk eliteidræt. I Team Danmark sætter vi atleten i centrum.

For at skabe de bedst mulige vilkår for de enkelte atleter baserer Team Danmark sin virksomhed på fire grundlæggende værdier.

Værdier

 

Dynamik
Atleter og hold, der er støttet af Team Danmark, konkurrerer ved internationale mesterskaber som EM, VM og OL. Team Danmarks målestok er derfor altid international og udviklingsorienteret i den internationale kontekst. Dynamik i en global kontekst kræver en professionel institution med stor omstillingsparathed, tværfagligt team-samarbejde og korte beslutningsprocesser. Atletens behov sættes altid i centrum, og vi lytter til samarbejdspartneres ønsker og behov. Vi orienterer os i mod at finde løsninger samt udfordrer traditioner og vaner.

Kvalitet
Team Danmark forventer præstationer på højeste niveau af såvel os selv som vores samarbejdspartnere. Det kræver evne og vilje til tydelige prioriteringer. Vi har en klar rolle- og ansvarsfordeling og høje standarder for kvaliteten i beslutningsprocesser og kommunikationen med omgivelserne. Vi sikrer implementering af den nyeste viden og vi har fokus på en synlig Team Danmark-profil og et synligt fælles ejerskab i vore samarbejdsrelationer.

Innovation
Team Danmark vil udfordre de eksisterende grænser inden for alle områder af eliteidrætten. Derfor tør Team Danmark også gå nye veje med risici. Team Danmark prioriterer udviklingsarbejde, der kan give konkurrencefordele på kort og lang sigt, i det daglige arbejde. Innovationsprojekter skal have organisatorisk forankring hos Team Danmark og specialforbund for at sikre relevans, resultater og læring.

Åbenhed
Åbenhed og gennemsigtighed er forudsætningen for at skabe indsigt, forståelse og dialog med omverdenen. Team Danmark er tydelig i sin kommunikation og fortæller åbent om beslutninger og prioriteringer. Team Danmark inddrager, lytter og aktiverer specialforbund og atleter i evaluering af Team Danmarks indsatser og i formuleringen af Team Danmarks politikker og strategier.

Disse værdier er også retningsgivende for Team Danmarks personalepolitik.

Yderligere

oplysninger

Kontakt

Links

  • Om Team Danmark

    Team Danmark arbejder for at give danske atleter bedst mulige rammer og vilkår for, at de kan udleve deres potentiale og præstere på højeste internationale niveau. Vi optimerer hele vejen rundt om atleten - både på og uden for banen.

TEAM DANMARK