Støttekoncept 2017-2020

Team Danmarks støttekoncept 2017-2020

Team Danmarks støttekoncept 2017-2020

Beskriver, hvem der kan modtage støtte og hvilke muligheder, Team Danmark stiller til rådighed for landets bedste atleter.

Læs Støttekoncept 2017-2020 her.

Team Danmarks kerneopgave er at udvikle dansk eliteidræt i en international kontekst. Det kræver, at Team Danmark og vores mange vigtige samarbejdspartnere til stadighed formår at være på forkant og udnytte de særlige potentialer, som ligger i den danske idrætsmodel og i det talentgrundlag, som bliver skabt i Danmark.

Team Danmark vil i perioden 2017-2020 arbejde strategisk med tre udvalgte områder: ”Innovation”, ”Ressourcer” og ”Samspil”. Alle tre strategiske områder rummer særlige potentialer for Danmark i den internationale kontekst.

 

Tendenser i international eliteidræt

Stadig flere lande har fået øjnene op for eliteidrættens værdi for samfundet. Derfor bliver der i stigende grad investeret i eliteidræt over det meste af verden.

Den skærpede konkurrencesituation blandt vores internationale konkurrenter er en præmis, der er med til at definere Team Danmarks udviklingsområder og arbejdsfelter. Specialforbund og de danske atleter skal præstere i en international kontekst, og derfor skal Team Danmark hele tiden udvikle indsatsen i en international sammenhæng.

De internationale tendenser danner sammen med lovgrundlaget og de strategiske afsæt de primære udgangspunkter for Team Danmarks målsætning, indsatsområder og prioriteringer i perioden.

Læs Støttekoncept 2017-2020 her.

Første januar 2021 træder et nyt støttekoncept i kraft. Det nye støttekoncept er blevet udviklet med input fra vores interessenter og blandt andet været igennem flere høringsrunder med forbundene.

Læs Støttekoncept 2021-2024 her.

Støttekategorier - forbund

Verdensklasseforbund

Kategorien omfatter såvel olympiske som ikke-olympiske specialforbund, hvor der er etableret et elitearbejde på højt internationalt niveau. Der er en professionel driftsorganisation, en sammenhængende talentudviklingsstrategi, og specialforbundet udvikler til stadighed talenter til højeste internationale seniorniveau.

Samarbejdet med Team Danmark er forankret i en 4-årig samarbejdsaftale på baggrund af en Masterplan med et tilhørende rammebudget.

Støtten til Verdensklasseforbund er differentieret, og den bevilges på baggrund af kvalitet, behov og prioritering. Støtten bygger oven på specialforbundenes elitearbejde med henblik på at skabe internationale topresultater gennem et integreret samarbejde mellem specialforbund og Team Danmark.

I de individuelle sportsgrene er der opnået top 8-resultater og medaljer ved VM/OL i løbet af perioden 2013–2016, og der er potentiale til topresultater i støtteperioden 2017 - 2020. Det realistiske resultatperspektiv er medaljer ved VM/OL.

For holdidrætsgrene gælder, at de i perioden 2013–2016 har deltaget på højeste internationale niveau ved VM/OL, og at de ligeledes deltager på højeste internationale niveau ved VM/OL i perioden 2017 - 2020. Der er i perioden 2017–2020 et realistisk potentiale til at opnå top 8 resultater ved VM/OL.

Se alle Team Danmark-støttede forbund her.

Eliteforbund 

Eliteforbund kan være såvel olympiske som ikke-olympiske specialforbund, der har én eller få atleter på internationalt niveau, der har opnået topresultater ved internationale mesterskaber, og som har potentiale til at opnå topresultater ved EM, VM/OL i en toårig støtteperiode. 

I de individuelle sportsgrene er der opnået top 8 resultater ved VM/OL og/eller medaljer ved EM i løbet af perioden 2013–2016. Der er enkelte atleter med potentiale til topresultater i støtteperioden, og det realistiske resultatperspektiv er medaljer ved EM eller top 8 resultater ved VM/OL.

For holdidrætsgrene er det gældende, at de i perioden 2013–2016 har deltaget på højeste internationale niveau ved VM/OL eller har et realistisk potentiale til at deltage ved VM/OL i støtteperioden.

Samarbejdet med Team Danmark er forankret i en toårig samarbejdsaftale på baggrund af en Masterplan med et tilhørende rammebudget. Målet er bl.a. at styrke resultatpotentialet i specialforbundet og at skabe udvikling på centrale områder i specialforbundets elitearbejde, der kan føre til et højere internationalt niveau og et bedre resultatperspektiv.

Støtten til Eliteforbund er differentieret, og den bevilges på baggrund af kvalitet, behov og prioriteringer.

Se alle Team Danmark-støttede forbund her.

Generelt for begge støttekategorier

I enkelte idrætsgrene kan andet end resultater ved VM/OL være tilstrækkeligt til at indfri resultat- kravet. EM-medaljer eller EM-deltagelse (hold- idrætsgrene) kan således være tilstrækkeligt, hvor der er europæisk dominans på den internationale scene, mens det kan være utilstrækkeligt i idrætsgrene, hvor det europæiske niveau ligger under niveauet på verdensplan.

Støttekategorier - atleter

Verdensklasseatleter

Verdensklasseatleter er som udgangspunkt af atleter eller hold, der har opnået top 8 placeringer eller medaljer ved seneste senior-VM eller OL. Verdensklasseatleter har direkte adgang til Team Danmarks ekspertsupport og øvrige servicetilbud (dual career, bolig- og spiseordninger, fysiske træningsfaciliteter m.v.).

Eliteatleter

Eliteatleter er atleter eller hold, der har resultatperspektiv til at opnå top 8 placeringer ved VM/OL og medaljer ved EM. Eliteatleter har adgang til Team Danmarks ekspertsupport og øvrige servicetilbud (dual career, bolig- og spiseordninger, fysiske træningsfaciliteter m.v.) Desuden består denne atletkategori af udvalgte talenter, der har et særligt potentiale og udviklingsperspektiv i forhold til at opnå internationale seniorresultater på højeste niveau.

Bruttogruppeatleter

Bruttogruppeateter kan være både ungdoms- og senioratleter. Denne atletkategori har som udgangspunkt ikke adgang til Team Danmarks ekspertsupport, men kan benytte Team Danmarks øvrige servicetilbud (dual career, bolig- og spiseordninger, fysiske træningsfaciliteter m.v.).

Kontakt

og ressourcer

Links

 • Støttekoncept 2017-2020

  Team Danmarks støttekoncept for perioden 2017-2020.

 • Lov om eliteidræt

  Lov om eliteidræt beskriver Team Danmarks forpligtelser og opgaver.

 • Atleter, resultater og kalender

  Oversigt over Team Danmark-støttede atleter, resultater og konkurrencekalender

 • Etisk kodeks

  Etisk kodeks for dansk konkurrenceidræt

TEAM DANMARK