Team Danmark støtter eliten inden for forskningen såvel som idrætten.

OBS

Denne side er under ombygning - Kontakt forskningschef Lars Holm, hvis du har spørgsmål

Team Danmarks support bygger i stadig højere grad på videnskabelig evidens, og Team Danmark har et tæt og tillidsfuldt samarbejde med en række forskningsinstitutioner, der sikrer adgang til videnskabens viden, arbejdsmetoder og teknologier.

Se oversigt over institutioner som Team Danmark samarbejder med omkring forskning, innovation og udviklingsopgaver

Forskningsinitiativer og projekter

Historisk donation til dansk idrætsforskning

Historisk donation til dansk idrætsforskning

Novo Nordisk Fonden ydede i december 2018 en historisk donation på i alt 100 millioner kroner til Team Danmark til fremme af idrætsforskningen i Danmark. Læs mere her.

Team Danmark sætter forskeres viden og indsigt i relation til atleternes dagligdag og træning. Team Danmark-støttet forskning skal generere konkrete forslag og løsninger, som skaber værdi for atleterne. Dette er indbegrebet af innovation.

Team Danmark støtter således forskningsprojekter, der relaterer til et eller flere forbunds spørgsmål og behov. Det skaber viden, som kan anvendes i praksis i forbindelse med træningsplanlægning, testning, atlet-/træneruddannelse, træning/konkurrence og meget mere.

Læs om Team Danmarks investeringer i forskning, innovation og udvikling, satsningsområder og ansøgningsproces

Adgang til eliteatleterne og deres hverdag giver forskere en unik undersøgelsespopulation. Det skal udnyttes til at fremme forskningen og bringe resultaterne op på et niveau af bevågenhed og interesse, der kan drages fordel af i publikationsøjemed.  

Resultaterne af forskningsprojekterne skal derfor være publicerebare i internationalt anerkendte videnskabelige, peer-reviewede tidsskrifter. Endelig skal det tilstræbes at omsætte forskningsresultaterne til fremme af fysisk aktivitet, sund ernæring, mental sundhed, sygdomsforebyggelse og skadesbehandling blandt den almene befolkning.

Læs om forskningsprojekter støttet af Team Danmark

Team Danmarks forskningsstøtte

Team Danmark støtter dansk forankrede forskere og forskningsgrupper, som bedriver forskning, der er relevant for eliteidrætten.

Der er fire overordnede mål med Team Danmarks forskningsstøtte.

 1. Styrke dansk eliteidræt
  Styrke dansk eliteidræts konkurrenceevne ved at generere viden fra nytænkende og innovative forsknings- og udviklingsprojekter, hvor fagdiscipliner kobles på nye måder.
 2. Styrke dansk idrætsforskning
  Styrke danske forskningsmiljøer, der arbejder med eliteidræt, ved at arbejde ud fra en fælles national ledelsesstruktur, som skal forbinde forskere med eliteidrætsmiljøer i synergier og samarbejder til fordel for begge parter, og ved at bakke op om enkeltstående forskere inden for eliteidræt.
 3. Skabe dialog og infrastruktur mellem forskning og praktik
  Team Danmarks samarbejde med forskere og forskningsmiljøer skal danne grundlag for bedre, hurtigere og mere målrettet tilvejebringelse af viden, der styrker dansk eliteidræt.
 4. Spin-off til breddeidræt og menigmand
  Parterne er forpligtede til, at projekterne også har et spin-off, som blandt den brede befolkning øger forståelsen for betydningen af fysisk aktivitet og ernæring for generel sundhed og sygdom.

Yderligere

information

Kontakt

Links

 • Det støtter Team Danmark

  Team Danmark støtter forskning, der er relevant for eliteidrætten. Her kan du læse mere og se hvilke forskere og forskningsgrupper, der modtager støtte.

 • Forskningsinstitutioner

  Akademiske institutioner i Danmark, der har idræt som studieretning eller bedriver idrætsrelevant forskning, og som har et samarbejde med Team Danmark.

TEAM DANMARK