Forskningsinstitutioner | Team Danmark

Akademiske institutioner i Danmark, der har idræt som studieretning eller bedriver idrætsrelevant forskning.

 • Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet, under ledelse af lektor Nikolai B. Nordsborg.
 • Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet, under ledelse af Lektor Jørgen Povlsen.
 • Sektion for Idræt ved Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet, under ledelse af Lektor Ole Bækgaard Nielsen.
 • Afdeling for Idræt ved Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, Aalborg Universitet, under ledelse af Lektor Kim Dremstrup.

Tillige er det idrætsmedicinske og -kliniske område dækket af Institut for Idrætsmedicin, Afdeling for Ortopædkirurgi og af den Internationale Olympiske Komites Forskningscenter København, alt sammen på Bispebjerg Hospital, under ledelse af Professor Michael Kjær.

Herudover skal fremhæves forskergrupper fra Danmarks Tekniske Universitet, IT-Universitetet København, University Colleges over hele landet, Institut for Produktudvikling samt Teknologisk Institut.

Listen er ikke udtømmende, men dækker institutioner, som Team Danmark historisk set har samarbejdet med.

Yderligere

information

Kontakt

Links

 • Det støtter Team Danmark

  Team Danmark støtter forskning, der er relevant for eliteidrætten. Her kan du læse mere og se hvilke forskere og forskningsgrupper, der modtager støtte.

 • Forskningsinstitutioner

  Akademiske institutioner i Danmark, der har idræt som studieretning eller bedriver idrætsrelevant forskning, og som har et samarbejde med Team Danmark.

 • Prioriterede forskningsområder for nye investeringer

  Her kan du se nye forskningsinitiativer og -projekter, som Team Danmark ønsker at prioritere.

TEAM DANMARK