Team Danmark-støttede forskningsinitiativer og -projekter | Team Danmark

Team Danmark etablerede i starten af 2020 fem forskningsnetværk, som arbejder med at identificere forskningsemner og definere konkrete forskningsprojekter, der understøtter højt prioriterede områder inden for Team Danmarks faglige og emnemæssige behov for ny viden til at udvikle og optimere dansk eliteidræt. Læs mere om de fem forskningsnetværk her.

Udover de emner og fagområder, som de fem forskningsnetværk dækker, er der en række andre vigtige og spændende områder og emner, som ikke er dækket af forskningsnetværkenes kompetencer eller ikke er tilgodeset i de definerede projekter. Identificering af disse kompetencer og emner er udgangspunkt for Team Danmarks fremadrettede investeringer i forskningsinitiativer og -projekter.

Nedenfor er en liste over de kompetencer og faglige områder, som Team Danmark i øjeblikket arbejder for at undersøge nærmere og udvikle forskningsinitiativer og -projekter inden for. For hvert område er der kort beskrevet en status for, hvordan der arbejdes med at identificere emnerne og konkretisere forskningsspørgsmålene.

De enkelte områder vil løbende blive opdateret, ligesom der kan tilføjes nye områder.

Team Danmarks prioriterede forskningsområder for nye investeringer

Sportspsykologi.pdf Download
HØJDE - CarstenLundby.pdf Download
Neuro-fysiologi.pdf Download
Mikrobiota.pdf Download
Biomekanik.pdf Download

Hvis du har en god ide, et interessant emne eller en forespørgsel på en kompetence, som ikke findes på listen, er du velkommen til at rette henvendelse til Team Danmarks forskningschef.

Ovenstående er en ny procedure for uddeling af Team Danmarks forskningsmidler. Der vil derfor ikke som tidligere blive slået frit opslag op om indsendelse af forskningsansøgninger.

Yderligere

information

Kontakt

Links

  • Det støtter Team Danmark

    Team Danmark støtter forskning, der er relevant for eliteidrætten. Her kan du læse mere og se hvilke forskere og forskningsgrupper, der modtager støtte.

  • Forskningsinstitutioner

    Akademiske institutioner i Danmark, der har idræt som studieretning eller bedriver idrætsrelevant forskning, og som har et samarbejde med Team Danmark.

  • Prioriterede forskningsområder for nye investeringer

    Her kan du se nye forskningsinitiativer og -projekter, som Team Danmark ønsker at prioritere.

TEAM DANMARK