Team Danmark er engageret i en række forsknings- og udviklingsprojekter, som skal være med til at styrke og udvikle dansk eliteidræt.

Herunder finder du resultater og viden fra både igangværende og afsluttede forsknings-, innovations- og udviklingsprojekter, som Team Danmark er engageret i, samt forskningspublikationer.

Igangværende projekter

Se oversigt over forsknings-, innovations- og udviklingsprojekter, som Team Danmark aktuelt er engageret i, og læs mere om de enkelte projekter.

Læs om igangværende projekter her

Afsluttede projekter

Se oversigt over afsluttede forsknings-, innovations- og udviklingsprojekter, som Team Danmark har været engageret i, og læs mere om de enkelte projekter.

Læs om afsluttede projekter her

Publikationer

Adgang til eliteatleterne og deres hverdag giver forskere en unik undersøgelsespopulation. Det skal udnyttes til at fremme forskningen og bringe resultaterne op på et niveau af bevågenhed og interesse, der kan drages fordel af i publikationsøjemed.  

Resultaterne af de forskningsprojekter, som Team Danmark investerer i, skal derfor være publicerebare i internationalt anerkendte videnskabelige, peer-reviewede tidsskrifter. Endelig skal det tilstræbes at omsætte forskningsresultaterne til fremme af fysisk aktivitet, sund ernæring, mental sundhed, sygdomsforebyggelse og skadesbehandling blandt den almene befolkning.

Se liste over videnskabelige publikationer fra Team Danmark-støttede forskningsprojekter

Forskningsnetværk

Team Danmark etablerede i starten af 2020 fem forskningsnetværk, som arbejder med at identificere forskningsemner og definere konkrete forskningsprojekter, der understøtter højt prioriterede områder inden for Team Danmarks faglige og emnemæssige behov for ny viden til at udvikle og optimere dansk eliteidræt.

Læs mere om de fem forskningsnetværk her

Yderligere

information

Kontakt

Links

  • Forskningsprojekter og viden

    Oversigt over hhv. igangværende og afsluttede projekter samt links til praktisk viden samt publikationer.

  • Forskningsinvesteringer

    Principper for Team Danmarks investeringer i forsknings- og udviklingsprojekter samt information om satsningsområder og ansøgning om forskningsstøtte fra Team Danmark.

  • Historisk donation til dansk idrætsforskning

    Novo Nordisk Fonden ydede i december 2018 en historisk donation på i alt 100 millioner kroner til Team Danmark til fremme af idrætsforskningen i Danmark. Donationen har afgørende betydning for Team Danmarks forskningsarbejde i 2019-2024.

TEAM DANMARK