Team Danmark støtter forskning i eliteidræt | Team Danmark

Team Danmark støtter forskning, der er relevant for eliteidrætten. Læs mere og se hvilke forskere og forskningsgrupper, der modtager støtte.

Team Danmark-støttede forskningsnetværk

Netværk er tværinstitutionelle forskningssamarbejder, der etableres for at generere ny viden og innovere inden for et emnefelt, som kan spænde over tematikker som f.eks. konkurrence og præstation; profylakse, overbelastning og rehabilitering; teknologi, testning og udførelse; atletmonitorering og data-analyse; den optimale forberedelse – fra celle til hverdagsliv med mere.

Et netværk består af forskere/forskningsgrupper med forskellige faglige baggrunde og ekspertiser og vil oftest arbejde interdisciplinært med henblik på at skabe viden og løsninger for en større helhedsforståelse, og bredere end hver enkelt forskergruppe hver især er i stand til.

Team Danmark har etableret 5 netværk frem mod 2024.

Nedenfor kan du læse og downloade en kort beskrivelse af hvert netværk.

Netværksbeskrivelser

Træningsmodeller og konkurrenceforberedelse til optimering af præstationsevne hos eliteatleter - med speciel fokus på eliteidrætskvinder.pdf Download
PRoKIT.pdf Download
DEEPn netværket.pdf Download
Tidlig opsporing, diagnosticering og behandling af skader og sygdom hos eliteatleter.pdf Download
Dansk Sports Teknologi.pdf Download

Øvrige projekter

Team Danmark yder desuden støtte til nedenstående forskningsprojekter.

 • Daniel Minzari, IPU: Badehætter - Fase 1.
 • Nicolai Nordsborg, Københavns Universitet: A training project in swimming including development of new physiological testing strategies.
 • Ole Mathorne, Syddansk Universitet: Tag pulsen på Talentmiljøet.
 • Jens Bangsbo og Peter Møller, Københavns Universitet: Samspil mellem oxidativt stress og gentaget intens præstationsevne.
 • Lars Pedersen, Bispebjerg Hospital: Effekten af inhalationer med isoton saltvand på luftvejsinflammation og den bronkiale reaktivitet hos eliteidrætsudøvere.
 • Tue Lassen, Aarhus Universitet: Effekt af akut indtag af natrium bikarbonat på præstationsevnen i sprint-orientering og mellemdistanceløb.
 • Thomas Gunnarsson, Københavns Universitet:Optimering af præstationsevnen hos kvindelige eliteatleter - betydning af menstruationscyklus og orale præventionsmidler. 
 • Mette Hansen, Aarhus universitet: Den kvindelige atlet – hormonernes indflydelse på præstationen (femalet).
 • Michael Kjær, Bispebjerg Hospital: Identifikation af tidlig sene-overbelastningsskader hos eliteatleter i Team Danmark.
 • Jeppe Foged Vig-Larsen, Aarhus universitet: Muskeltræthed ved gentaget høj-intenst arbejde i elite-ishockey.
 • Kent Klitgaard, Aalborg Universitet: Undersøgelse af kræfter i sæde og fodspark under maksimal kajakroning i mandskabsbåde.
 • Kasper Gejl, Syddansk Universitet: Forandringer i kropsmasse under nedtrapningsperioder og effekter af kostfiberrestriktion og et reduceret kulhydratindtag på kropsmasse og præstationsevne i kortvarige vægtbærende sportsgrene.
 • Daniel Minzari: Badehætter – fase 2
 • Danny Christiansen: Opvarmning med pre-okklusion. Effekten på præstation og smertereception i intens-udholdenhedsatleter.

Yderligere

information

Kontakt

Links

 • Det støtter Team Danmark

  Team Danmark støtter forskning, der er relevant for eliteidrætten. Her kan du læse mere og se hvilke forskere og forskningsgrupper, der modtager støtte.

 • Forskningsinstitutioner

  Akademiske institutioner i Danmark, der har idræt som studieretning eller bedriver idrætsrelevant forskning, og som har et samarbejde med Team Danmark.

 • Prioriterede forskningsområder for nye investeringer

  Her kan du se nye forskningsinitiativer og -projekter, som Team Danmark ønsker at prioritere.

TEAM DANMARK