Det er en central målsætning for Team Danmark at styrke trænernes og sportschefernes faglige niveau og kompetencer. De er afgørende for at sikre træningsmiljøer af højeste kvalitet.

Vi faciliterer kompetenceudvikling gennem blandt andet uddannelse, inspirationsmøder og netværksgrupper målrettet sportschefer og landstrænere i specialforbundene.

Vores arbejde med kompetenceudvikling af landstrænere og sportschefer i de Team Danmark-støttede specialforbund har fokus på udvikling af træner- og ledelsesmæssige kompetencer hos den enkelte og på organisatorisk udvikling i forbundene.

Team Danmark samarbejder med specialforbundene om udvikling af planer for rekruttering, uddannelse og udvikling af trænere til højeste niveau.

Landstrænere og sportschefer i Team Danmark-støttede specialforbund deltager i Team Danmarks inspirationsmøder og vidensnetværk.

Uddannelse

Sportschefer og landstrænere i specialforbundene har et specielt arbejdsfelt, hvor udfordringerne ofte er anderledes end i de fleste andre ledelsesfelter.

Team Danmark har derfor i samarbejde med konsulentvirksomheden DoubleYou udarbejdet og gennemført 'Lederuddannelse i elitesport' for sportschefer i specialforbundene med fokus på individuelle behov og udvikling af den enkelte sportschef i dennes daglige virke.

Materiale til Sportschefuddannelsen 2017-2020

Lederuddannelse-i-elitesport - modul 2.pdf Download
Lederuddannelse-i-elitesport - modul 3.pdf Download
Lederuddannelse-i-elitesport - modul 1.pdf Download
Lederuddannelse-i-elitesport - modul 4.pdf Download
Lederuddannelse-i-elitesport - modul 5.pdf Download
Lederuddannelse-i-elitesport_2017-2020.pdf Download

Med afsæt i sportschefsuddannelsen har vi ligeledes i samarbejde med DoubleYou udviklet en lignende uddannelse for landstrænere 'Det personlige lederskab i elitesport', som 26 landstrænere afsluttede i september 2020.

Materiale til Landstræneruddannelsen 2019

Landstræneruddannelse - Del 1 Download
Landstræneruddannelse - Del 3 Download
Landstræneruddannelse - Del 2 Download
default-thumbnail

Landstrænere skal have en stærk trænerfilosofi

26 landstrænere fra Team Danmark-støttede forbund har gennemført Landstræneruddannelsen - et uddannelseforløb med fokus på det personlige lederskab i elitesport. Målet med uddannelsen harværet, at landstrænerne efter uddannelsen skulle stå med en klar personlig trænerfilosofi.

Som en del af landstræneruddannelsen har hver landstræner fortmuleret deres personlige trænerfilosofier. Du kan herunder se eksempler på på nogle af trænerfilosofierne.

 • default-thumbnail
 • default-thumbnail
 • default-thumbnail
 • default-thumbnail
 • default-thumbnail
 • default-thumbnail
 • default-thumbnail

Netværk

Team Danmark faciliterer og driver mindre vidensnetværk for sportschefer og landstrænere. De enkelte netværk fastsætter mål og hensigter og fungerer autonomt. Et netværk kan f.eks. vælge at få input fra internationale oplægsholdere, tage på studieture efter international inspiration eller mødes om relevante temaer. 

I Team Danmarks vidensnetværk samler vi få og relevante landstrænere og sportschefer, så der kan skabes et tillidsfuldt rum, som fremmer gensidig inspiration og læring.

Inspirationsmøder

Inspirationsmøderne er korte oplæg, hvor Team Danmarks faglige eksperter eller andre sætter fokus på relevante temaer, der opstår tæt på praksis.

Video fra inspirationsmøder

 • default-thumbnail
 • default-thumbnail
 • default-thumbnail
 • default-thumbnail
 • default-thumbnail
 • default-thumbnail
 • default-thumbnail

Yderligere

information

Kontakt

TEAM DANMARK