Team Danmark hjælper danske atleter med at optimere inden for blandt andet fysioterapi, lægebehandling, fysisk træning, sportsernæring og sportspsykologi.

Fysisk træning

Team Danmark har en videns- og erfaringsbaseret tilgang til fysisk træning. Hvert træningsprogram er skræddersyet til den enkelte atlet og kan omfatte aspekter som muskelstyrke, eksplosiv muskelstyrke, hurtighed, aerob og anaerob kapacitet og effekt, bevægelighed, forebyggelse af skader, rehabilitering med mere.

Eksempler på målet for den fysiske træning:

 • Forbedre en bestemt fysisk kvalitet; eksempelvis at øge effektudviklingen i trådet under cykling (og dermed hastigheden)
 • Opbygge en fysisk base til at kunne konkurrere og træne på et højere niveau
 • Ændre kropskomposition (øge muskelmassen, ændre vægtklasse)
 • Skadesforebyggelse

Få tips til din fysiske træning, se video med træningsøvelser og meget mere under Træn som en atlet.

Sportsernæring

Som elitesportsudøver er der god grund til at være opmærksom på sin kost. En velvalgt kost giver mange fordele og kan være det, der giver de afgørende marginaler.

Team Danmarks ernæringsfysiologer hjælper atleter med at optimere deres kost- og væskestrategier samt sætte realistiske ernæringsmæssige målsætninger.

Fordele ved en velvalgt kost:

 • fremmer respons på træningsprogrammet
 • afkorter restitutionstiden
 • hjælper til at opnå og bibeholde optimal kropsvægt
 • nedsætter risiko for skader og sygdom
 • giver sikkerhed i at være velforberedt til konkurrence
 • hjælper til stabilt højt præstationsniveau
 • styrker koncentrationen
 • giver madglæde samt glæde ved social spisning hjemme og i forbindelse med rejser

Typiske udfordringer:

 • manglende interesse eller utilstrækkelige køkkenfærdigheder
 • ringe eller uopdateret viden om sportsernæring
 • økonomi
 • travl livsstil, der fører til uhensigtsmæssige madvalg
 • hyppige rejser
 • ukritisk brug af store mængder af kosttilskud

Få tips og vejledning om kost og væske under Træn som en atlet.

Sportspsykologi

Visionen for Team Danmarks sportspsykologiske arbejde er, at atleter og trænere opnår de rette mentale redskaber til at præstere optimalt på højeste internationale niveau.

Det mentale er noget, der - ligesom det fysiske og det tekniske - kræver træning og øvelse.

Vi arbejder for at skabe træningsmiljøer i verdensklasse, og for at den enkelte atlet skal opleve mening og værdi i livet som eliteidrætsudøver.

Det kræver forståelse af elitesport, kommunikationsfærdigheder og personlig investering.

Gode samarbejdsrelationer med atleter og trænere er essentielle, og etik er i højsædet i Team Danmarks sportspsykologiske arbejde.

Få mentale redskaber og tips om sportspsykologi under Træn som en atlet.

Dedikation

Sportsmedicin

Team Danmarks sportsmedicinske setup består af læger, massører samt fysioterapeuter, der rådgiver atleter og trænere og samarbejder med fysiske trænere, ernæringsfysiologer og sportspsykologer om at sikre en sammenhængende indsats omkring den enkelte atlet.

Vi arbejder med at optimere atleternes forudsætninger for at præstere i deres sportsgren ved at øge bevægeligheden i stive led/områder, træne svage muskler og skabe balance i kroppen. Vi yder bl.a. følgende konkrete indsatser:

 • Undersøgelse og behandling af skader
 • Tilrettelæggelse af behandlingsplan sammen med atlet, træner og fysisk træner
 • Skadesforebyggende træning
 • Screening
 • Genoptræning
 • Vurdering af billeddiagnostik
 • Medrejsende behandler på træningslejre og til konkurrencer og mesterskaber
 • Vejledning om sundhedsmæssige problemstillinger (f.eks. spiseforstyrrelser, jet-lag mm.)
 • Vejledning omkring antidoping og medicinindtag

Find videoer, tips og gode råd om sportsmedicin under Træn som en atlet.

Test

Test

Test

Billede fra Team Danmarks testlokale i Brøndby.

Team Danmark tester atleter både i laboratoriet og i deres naturlige træningsmiljø i svømmehallen, på cykelbanen og så videre.

Det er de små marginaler, der afgør, om den enkelte atlet udvikler sit potentiale optimalt. Testdata bruges til at identificere styrker og svagheder og lave målrettede interventioner i trænings- og/eller konkurrencerutiner i samarbejde med landstrænere og atleter.

Testdata kan desuden være med til at stimulere til tværfagligt arbejde med emner som kost, skadesforebyggelse og fysisk træning samt til øget vidensdeling imellem forskellige sportsgrene.

Præstationsanalyse

Præstationsanalyse tager udgangspunkt i centrale præstationsparametre i den enkelte sportsgren for at identificere potentielle optimeringsmuligheder.

Præstationsanalyse kan deles op i to grene:

 • Udvikling og optimering af teknologi og materialer, som har betydning for atleternes præstationsevne.
 • Indsamling og analyse af data med henblik på at evaluere præstationer og udforme strategier. 

Team Danmark laver præstationsanalyse både i træningssammenhæng og i konkurrencesituationer. Analyserne foretages på banen eller ved bassinkanten eller i et mere kontrolleret miljø i et testlaboratorium og bruges til at lave profiler og statistikker på såvel egne atleter som konkurrenter.

Nogle analyser gør det muligt at give feedback umiddelbart efter en præstation, så atleten og træneren straks kan evaluere og se effekten af forskellige justeringer. Andre analyser genererer større datamængder, som f.eks. kan være med til at bekræfte en fremgang eller identificere nye udviklingsområder.

Vi arbejder innovativt med udvikling af nyt udstyr og nye materialer og samarbejder med relevante eksterne samarbejdspartnere på universiteter, i udviklingsmiljøer og virksomheder, nationalt såvel som internationalt.

Videoer om præstationsoptimering Følg os på Youtube

 • default-thumbnail
 • default-thumbnail
 • default-thumbnail
 • default-thumbnail
 • default-thumbnail
 • default-thumbnail
 • default-thumbnail
 • default-thumbnail
 • default-thumbnail

Kontakt og

information

Kontakter

TEAM DANMARK