Team Danmark hjælper danske atleter med at optimere inden for blandt andet fysioterapi, lægebehandling, fysisk træning, sportsernæring og sportspsykologi.

Performance

Team Danmarks performancegruppe omfatter en række ekspertområder, der arbejder sammen med forbund og atleter om optimering af relevante trænings- og konkurrenceparametre.

Performance omfatter følgende ekspertområder. Læs mere og se eksempler på eksperternes arbejde inden for de forskellige områder i Performance produktkataloget

 • Teknologi - Optimering af materialer, udstyr & teknologi
  • udvælgelse og afprøvning af materialetyper
  • udvikling, tilpasning og test af udstyr
  • evaluering af teknologi til udstyr og atletmonitorering
 • Biomekanik - Optimering af teknik
  • teknisk bevægelsesanalyse
  • identificering af bevægelsesmæssige styrker og svagheder
  • identificering af tryk- og muskelbelastninger
 • Præstationsanalyse - Optimering af taktik
  • video- og dataanalyse i træning og konkurrence
  • dataopsamling og -visualisering
  • taktik, læring og beslutningstagning
 • Fysisk træning - Optimering af styrke og udholdenhed
 • Fysiologi - Optimering af trænings- og konkurrencestrategier
  • test, træningsplanlægning og optimering af træningsmetoder
  • opvarmning, restitutionstiltag, kosttilskud, klimastress og tidszoner
  • synstræning og mental udholdenhed

Sportsernæring

Som elitesportsudøver er der god grund til at være opmærksom på sin kost. En velvalgt kost giver mange fordele og kan være det, der giver de afgørende marginaler.

Team Danmarks ernæringsfysiologer hjælper atleter med at optimere deres kost- og væskestrategier samt sætte realistiske ernæringsmæssige målsætninger.

Fordele ved en velvalgt kost:

 • fremmer respons på træningsprogrammet
 • afkorter restitutionstiden
 • hjælper til at opnå og bibeholde optimal kropsvægt
 • nedsætter risiko for skader og sygdom
 • giver sikkerhed i at være velforberedt til konkurrence
 • hjælper til stabilt højt præstationsniveau
 • styrker koncentrationen
 • giver madglæde samt glæde ved social spisning hjemme og i forbindelse med rejser

Typiske udfordringer:

 • manglende interesse eller utilstrækkelige køkkenfærdigheder
 • ringe eller uopdateret viden om sportsernæring
 • økonomi
 • travl livsstil, der fører til uhensigtsmæssige madvalg
 • hyppige rejser
 • ukritisk brug af store mængder af kosttilskud

Få tips og vejledning om kost og væske under Træn som en atlet.

Dedikation

Sportspsykologi

Visionen for Team Danmarks sportspsykologiske arbejde er, at atleter og trænere opnår de rette mentale redskaber til at præstere optimalt på højeste internationale niveau.

Det mentale er noget, der - ligesom det fysiske og det tekniske - kræver træning og øvelse.

Vi arbejder for at skabe træningsmiljøer i verdensklasse, og for at den enkelte atlet skal opleve mening og værdi i livet som eliteidrætsudøver.

Det kræver forståelse af elitesport, kommunikationsfærdigheder og personlig investering.

Gode samarbejdsrelationer med atleter og trænere er essentielle, og etik er i højsædet i Team Danmarks sportspsykologiske arbejde.

Få mentale redskaber og tips om sportspsykologi under Træn som en atlet.

Sportsmedicin

Team Danmarks sportsmedicinske setup består af læger, massører samt fysioterapeuter, der rådgiver atleter og trænere og samarbejder med fysiske trænere, ernæringsfysiologer og sportspsykologer om at sikre en sammenhængende indsats omkring den enkelte atlet.

Vi arbejder med at optimere atleternes forudsætninger for at præstere i deres sportsgren ved at øge bevægeligheden i stive led/områder, træne svage muskler og skabe balance i kroppen. Vi yder bl.a. følgende konkrete indsatser:

 • Undersøgelse og behandling af skader
 • Tilrettelæggelse af behandlingsplan sammen med atlet, træner og fysisk træner
 • Skadesforebyggende træning
 • Screening
 • Genoptræning
 • Vurdering af billeddiagnostik
 • Medrejsende behandler på træningslejre og til konkurrencer og mesterskaber
 • Vejledning om sundhedsmæssige problemstillinger (f.eks. spiseforstyrrelser, jet-lag mm.)
 • Vejledning omkring antidoping og medicinindtag

Find videoer, tips og gode råd om sportsmedicin under Træn som en atlet.

Videoer om præstationsoptimering Følg os på Youtube

 • default-thumbnail
 • default-thumbnail
 • default-thumbnail
 • default-thumbnail
 • default-thumbnail
 • default-thumbnail
 • default-thumbnail
 • default-thumbnail
 • default-thumbnail

Kontakt og

information

Kontakter

TEAM DANMARK