Præstationer hænger tæt sammen med tanker og følelser. Sportspsykologien giver dig mentale redskaber til at optimere i medgang og håndtere og overvinde modgang.

Bliv mentalt rustet til at levere verdensklassepræstationer. Læs om Team Danmarks sportspsykologiske metoder og den filosofi, der ligger bag.
Læs mere
En række faktorer skal spille sammen, hvis du skal præstere optimalt. Modellen beskriver niveauer, lag og temaer i det sportspsykologiske arbejde.
Se modellen
Mindfulness hjælper dig til at være fuldt ud til stede i den forestående opgave, så du kan performe optimalt. Her finder du en række mindfulness-øvelser af forskellig karakter fra træning af åndedrættet til sportsspecifikke visualiseringer.
Læs mere
Præstationsoptimering af teams handler både om præstationen, kulturen og trivslen på holdet.
Læs mere
Team Danmark har etableret et netværk af eksterne sportspsykologiske konsulenter, som kan supplere Team Danmarks sportspsykologiske konsulenter.
Læs mere
TEAM DANMARK