Team Danmarks sportspsykologiske model | Team Danmark

En række faktorer skal spille sammen, hvis du skal præstere optimalt. Modellen beskriver niveauer, lag og temaer i det sportspsykologiske arbejde.

Den sportspsykologiske model beskriver indholdet i det sportspsykologiske arbejde, dvs. hvilke niveauer, lag og temaer, vi tager fat i, når vi samarbejder med atleter og trænere om at skabe toppræstationer.

Sportspsykologisk model

Sportspsykologisk model

Læs meget mere om modellen i Team Danmarks sportspsykologiske filosofi.

Modellens centrum er en trekant, der repræsenterer atleten. Trekanten indeholder tre niveauer:

  • Identitet og drivkraft
  • Livet som eliteatlet
  • Mental styrke

Cirklen repræsenterer det miljø, atleten indgår i – både teamet, den organisatoriske kontekst og miljøet uden for sporten.

TEAM DANMARK