Team Danmarks sportspsykologiske netværk | Team Danmark
Team Danmark har etableret et netværk af eksterne sportspsykologiske konsulenter, som kan supplere Team Danmarks sportspsykologiske konsulenter.

Det eksterne netværk

De eksterne sportspsykologiske konsulenter arbejder alle inden for Team Danmarks servicemodel og kan løse sportspsykologiske opgaver i Elitekommuner og forbund. Det kan f.eks. dreje sig om kurser for atleter og trænere, sportspsykologiske træningsforløb, udvikling af ATK-materiale og undervisning, eller det kan være vejledning af atleter, som Team Danmark på nuværende tidspunkt ikke har ressourcer til at tilbyde individuelle forløb.

Konsulenterne i det eksterne netværk har alle en relevant uddannelse (cand. psyk. eller Masteruddannelse i sportspsykologi) og praktisk erfaring med eliteidræt. Der er en geografisk spredning i netværket med konsulenter både på Sjælland, på Fyn og i Jylland.

Sjælland

Fyn

Jylland

Team Danmarks udviklingsnetværk

Udover det eksterne netværk har Team Danmark etableret et udviklingsnetværk af talentfulde sportspsykologiske konsulenter, der er blevet færdiguddannet inden for de seneste år. Team Danmark vil gerne skabe et faglig udviklingsforum og støtte de konsulenter, der har ambitioner om at arbejde inden for sportspsykologi.

Udviklingsnetværket får løbende undervisning og supervision af Team Danmarks sportspsykologiske konsulenter og arbejder derfor med udgangspunkt i Team Danmarks servicemodel.

Hvis du gerne vil være en del af Team Danmarks udviklingsnetværk, kan du sende dit CV til Greg Diment på gmdi@teamdanmark.dk

Konsulenter i udviklingsnetværket

Yderligere

oplysninger

TEAM DANMARK